میرزا عبدالله تابش

میرزا عبدالله تابش

شهرت :

تابش
تاریخ وفات :
1362/05/28
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
شاعر
ادیب شاعر، فرزند آقا میرزا فتح اللّه خان، بود و در محله بیدآباد اصفهان به دنیا آمد.
خاندان تابش، معروف به میرزاهاى چهارسوق علیقلى آقا، از فامیلهاى محترم و معروف اصفهان هستند. جدّ ایشان، مرحوم میرزا مهدى اشتهاردى، بانى مدرسه میرزا مهدى و آثار خیریّه دیگر و یکى از منشى هاى زمان نادر شاه افشار بوده است.
این خاندان اهل فضل و ادب، عموماً از زمان افشاریه به بعد در دستگاه حکومتى و ادارات دولتى مشغول خدمت بوده اند.
میرزا عبداللّه تابش از مردان نیک محضر و فضلاى اصفهان بود و در دفتر کارخانه ریسندگی و بافندگی وطن فعالیت مى کرد.
وى طبع روانى داشت، وگاهى به اقتضاى حال اشعارى مى سرود. در اشعارش در ابتدا « تابش» و در اواخر حیاتش « واقف » تخلّص مى نمود.
وى در روز جمعه 10 ذى القعده 1403ق / 28 مرداد 1362ش چشم از جهان فرو بست و در سمت شمال شرقى تکیه بروجردى به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
ادیب شاعر، فرزند آقا میرزا فتح اللّه خان، بود و در محله بیدآباد اصفهان به دنیا آمد.
خاندان تابش، معروف به میرزاهاى چهارسوق علیقلى آقا، از فامیلهاى محترم و معروف اصفهان هستند. جدّ ایشان، مرحوم میرزا مهدى اشتهاردى، بانى مدرسه میرزا مهدى و آثار خیریّه دیگر و یکى از منشى هاى زمان نادر شاه افشار بوده است.
این خاندان اهل فضل و ادب، عموماً از زمان افشاریه به بعد در دستگاه حکومتى و ادارات دولتى مشغول خدمت بوده اند.
میرزا عبداللّه تابش از مردان نیک محضر و فضلاى اصفهان بود و در دفتر کارخانه ریسندگی و بافندگی وطن فعالیت مى کرد.
وى طبع روانى داشت، وگاهى به اقتضاى حال اشعارى مى سرود. در اشعارش در ابتدا « تابش» و در اواخر حیاتش « واقف » تخلّص مى نمود.
وى در روز جمعه 10 ذى القعده 1403ق / 28 مرداد 1362ش چشم از جهان فرو بست و در سمت شمال شرقى تکیه بروجردى به خاک سپرده شد.