آقا سید محمد ترک

آقا سید محمد ترک

شهرت :

محمد ترک
تاریخ وفات :
29/03/1266
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
آقا سید محمد حسینی آذربایجانی خویی، فرزند محمدحسین، معروف به «سید محمد ترک»، عالم فاضل و فقیه پارسای قرن سیزدهم هجری است.
وی به تقوی و زهد و عبادت در روزگار خویش معروف و صاحب مقامات برجستة علمی و عرفانی بوده است. عبدالکریم گزی درباره او می نویسد: « کسانی که ایشان را دیده اند، از معتبرترین ارادات و اخلاص تام به ایشان دارند که از اهل علم و تقوی و دیانت بوده، بلکه معروف است فاتحه خواندن سر قبر او به جهت رفع بعضی امراض مجرّب است».
علامه تهرانی به نقل از نوادة او سید مهدی بن حاج سید جواد، وی را دارای تألیفاتی چون « حاشیه بر ریاض و شرح اللمعة » می داند.
نامبرده از علمای بزرگ محله تل واسکان و مورد وثوق عموم طبقات بوده، سالیان زیادی امام جماعت مسجد جامع عباسی اصفهان بود. اعقاب وی نیز پس از او در آن محل ریاست علمی و مذهبی و امامت جماعت و منبر وعظ داشتند. پسرش به نام سید محمد جواد مسائلی، معروف به «حاج آقا »، مجتهد معروف محله تل واسکان و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود. نواده اش سید محمد نجم الواعظین، متخلص به «نجم» از مؤلفان و مشاهیر اهل منبر بود که در نزدیکی جدش مدفون است.
همچنین عالم فاضل، شیخ محمد علی کلباسی فرزند آیت الله شیخ محمد جعفر کلباسی و نوادة آیت الله العظمی حاج محمد ابراهیم کلباسی، داماد سید محمد ترک است.
وجود القاب عالمانه ای، همچون« مقنّن قوانین الشریعه، عمدة الفضلاء و المجتهدین، افقه الفقهاء المتبحرین » بر سنگ مزارش نشان از آن دارد که از علمای برجسته روزگار خویش محسوب می شده است.
این عالم بزرگوار در روز سه شنبه 29 ربیع الاول سال 1266ق وفات نمود و در قسمت لسان الارض تخت فولاد - تکیه ای که به نام وی نام گذاری شد- دفن گردید. بعدها پس از دفن عالم بزرگوار، جهانگیرخان قشقایی در این قسمت، بتدریج این تکیه بنام جهانگیرخان قشقایی معروف گردید.
بر مزار آقا سید محمد ترک، در ابتدای ورودی تکیه آرامگاهی قرار داشت که با گذشت زمان تخریب گردید و امروزه بقعه ای جدید بر مزار جهانگیر خان قشقایی ایجاد شده است.

مشروح زندگی نامه
آقا سید محمد حسینی آذربایجانی خویی، فرزند محمدحسین، معروف به «سید محمد ترک»، عالم فاضل و فقیه پارسای قرن سیزدهم هجری است.
وی به تقوی و زهد و عبادت در روزگار خویش معروف و صاحب مقامات برجستة علمی و عرفانی بوده است. عبدالکریم گزی درباره او می نویسد: « کسانی که ایشان را دیده اند، از معتبرترین ارادات و اخلاص تام به ایشان دارند که از اهل علم و تقوی و دیانت بوده، بلکه معروف است فاتحه خواندن سر قبر او به جهت رفع بعضی امراض مجرّب است».
علامه تهرانی به نقل از نوادة او سید مهدی بن حاج سید جواد، وی را دارای تألیفاتی چون « حاشیه بر ریاض و شرح اللمعة » می داند.
نامبرده از علمای بزرگ محله تل واسکان و مورد وثوق عموم طبقات بوده، سالیان زیادی امام جماعت مسجد جامع عباسی اصفهان بود. اعقاب وی نیز پس از او در آن محل ریاست علمی و مذهبی و امامت جماعت و منبر وعظ داشتند. پسرش به نام سید محمد جواد مسائلی، معروف به «حاج آقا »، مجتهد معروف محله تل واسکان و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود. نواده اش سید محمد نجم الواعظین، متخلص به «نجم» از مؤلفان و مشاهیر اهل منبر بود که در نزدیکی جدش مدفون است.
همچنین عالم فاضل، شیخ محمد علی کلباسی فرزند آیت الله شیخ محمد جعفر کلباسی و نوادة آیت الله العظمی حاج محمد ابراهیم کلباسی، داماد سید محمد ترک است.
وجود القاب عالمانه ای، همچون« مقنّن قوانین الشریعه، عمدة الفضلاء و المجتهدین، افقه الفقهاء المتبحرین » بر سنگ مزارش نشان از آن دارد که از علمای برجسته روزگار خویش محسوب می شده است.
این عالم بزرگوار در روز سه شنبه 29 ربیع الاول سال 1266ق وفات نمود و در قسمت لسان الارض تخت فولاد - تکیه ای که به نام وی نام گذاری شد- دفن گردید. بعدها پس از دفن عالم بزرگوار، جهانگیرخان قشقایی در این قسمت، بتدریج این تکیه بنام جهانگیرخان قشقایی معروف گردید.
بر مزار آقا سید محمد ترک، در ابتدای ورودی تکیه آرامگاهی قرار داشت که با گذشت زمان تخریب گردید و امروزه بقعه ای جدید بر مزار جهانگیر خان قشقایی ایجاد شده است.