سید حسین تفضلی

سید حسین تفضلی

شهرت :

سید حسین تفضلی
تاریخ وفات :
1359/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
واعظ صالح، سید حسین، فرزند سید محمد علی حسین آبادی، در سال 1285 ش در محله حسین آباد اصفهان به دنیا آمد. برادر وی حاج آقا تقی، از علما و سادات محترم اصفهان در مسجد قائمیه حسین آباد-که بین مردم به مسجد آقا تقی معروف بود- پیش نماز بود.
آقا سید حسین تحصیلات حوزوی را در مدارس چهار باغ و ملا عبدالله فرا گرفت و بعد از آن پیش نماز مسجد آقا تقی گردید و به وعظ و روضه خوانی پرداخت.
وی با خا ندان خاتون آبادی رابطه خویشاوندی داشت. همسرش، دختر سید محمود خاتون آبادی، از علمای برجسته سادات پاقلعه بود. خودش نیز، پسر خاله آقا سید فضل الله بهشتی(پدر شهید بهشتی) بود.
آقا سید حسین نسبت به اجرای فرایض و مستحبات دینی اهتمام خاص داشت و آنها را در زندگی به دقت اجرا می نمود.
وی در سال 1359ش/ 1401 ق درگذشت و در تکیه سید العراقین تخت فولاد به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
واعظ صالح، سید حسین، فرزند سید محمد علی حسین آبادی، در سال 1285 ش در محله حسین آباد اصفهان به دنیا آمد. برادر وی حاج آقا تقی، از علما و سادات محترم اصفهان در مسجد قائمیه حسین آباد-که بین مردم به مسجد آقا تقی معروف بود- پیش نماز بود.
آقا سید حسین تحصیلات حوزوی را در مدارس چهار باغ و ملا عبدالله فرا گرفت و بعد از آن پیش نماز مسجد آقا تقی گردید و به وعظ و روضه خوانی پرداخت.
وی با خا ندان خاتون آبادی رابطه خویشاوندی داشت. همسرش، دختر سید محمود خاتون آبادی، از علمای برجسته سادات پاقلعه بود. خودش نیز، پسر خاله آقا سید فضل الله بهشتی(پدر شهید بهشتی) بود.
آقا سید حسین نسبت به اجرای فرایض و مستحبات دینی اهتمام خاص داشت و آنها را در زندگی به دقت اجرا می نمود.
وی در سال 1359ش/ 1401 ق درگذشت و در تکیه سید العراقین تخت فولاد به خاک سپرده شد.