میرزامحمدعلی تویسرکانی

میرزامحمدعلی تویسرکانی

شهرت :

میرزامحمدعلی تویسرکانی
تاریخ وفات :
1/01/1329
مزار :
تکیه تویسرکانی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
عالم جلیل و فقیه زاهد، آیت الله میرزا محمد علی تویسرکانی، فرزند محمد نقی نایب الصدر، از مدرسان حوزه علمیه اصفهان و از شاگردان آیت الله حاج شیخ محمد باقر نجفی و آیت الله سید عبدالغفار تویسرکانی بوده است.
وی سالها در مدرسه نیم آورد به تحقیق و تدریس و تألیف پرداخته و در همین زمینه تعدادی آثار علمی نیز از وی به یادگار مانده است که از آن جمله است: 1- رساله دعای سمات؛ 2- بصائر الفقه ؛ 3- ادیان و عقاید مختلفه و اثبات دین حنیف اسلام.
همچنین از شاگردان وی علما و بزرگان زیر را می توان نام برد: آیت الله سید احمد خوانساری، حاج آقا شمس الدین خادمی آیت الله شیخ محمد جواد صافی گلپایگانی، آیت الله میرزا محمد طبیب زاده، سید محمد موسوی چهار سوقی، آقا سید محمود، معروف به میر اشرف و آقا میرزا محمود عظیمی که رساله تقریر بحث های استاد را نوشته است و میرزا اسد الله ایزد گشسب.
مرحوم تویسرکانی پدر زن آقا سید محمد هادی علامه فانی بود.
این عالم جلیل سرانجام در سال 1329ق به دار باقی شتافت و پیکرش در بقعه تکیه تویسرکانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم جلیل و فقیه زاهد، آیت الله میرزا محمد علی تویسرکانی، فرزند محمد نقی نایب الصدر، از مدرسان حوزه علمیه اصفهان و از شاگردان آیت الله حاج شیخ محمد باقر نجفی و آیت الله سید عبدالغفار تویسرکانی بوده است.
وی سالها در مدرسه نیم آورد به تحقیق و تدریس و تألیف پرداخته و در همین زمینه تعدادی آثار علمی نیز از وی به یادگار مانده است که از آن جمله است: 1- رساله دعای سمات؛ 2- بصائر الفقه ؛ 3- ادیان و عقاید مختلفه و اثبات دین حنیف اسلام.
همچنین از شاگردان وی علما و بزرگان زیر را می توان نام برد: آیت الله سید احمد خوانساری، حاج آقا شمس الدین خادمی آیت الله شیخ محمد جواد صافی گلپایگانی، آیت الله میرزا محمد طبیب زاده، سید محمد موسوی چهار سوقی، آقا سید محمود، معروف به میر اشرف و آقا میرزا محمود عظیمی که رساله تقریر بحث های استاد را نوشته است و میرزا اسد الله ایزد گشسب.
مرحوم تویسرکانی پدر زن آقا سید محمد هادی علامه فانی بود.
این عالم جلیل سرانجام در سال 1329ق به دار باقی شتافت و پیکرش در بقعه تکیه تویسرکانی به خاک سپرده شد.