مسیح ثقفی

مسیح ثقفی

شهرت :

مسیح ثقفی
تاریخ وفات :
1353/09/13
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
مسیح ثقفی، مدیر کتابفروشی و انتشارات ثقفی که در دهه های سی و چهل و نیمه اول دهه پنجاه یعنی نزدیک به ربع قرن معروف ترین و مهم ترین کتاب فروشی اصفهان محسوب می شد. در سال 1303ش در محله احمد آباد، کوی ملک الاطباء، در خانواده ای اهل علم وفرهنگ پا به عرصه وجود نهاد. پدرش ابوالحسن ملک الاطباء وپدر بزرگش میرزا عبدالکریم سلطان الاطباء از طبیبان با ایمان و حاذق زمان خود بودند. مرحوم ثقفی در سیزده سالگی پدر خودرا از دست داد و به علت مواجهه با مشکلات زندگی، موفق به پایان رساندن دوره تحصیلات دبیرستانی نگردید و ابتدا به عنوان شاگرد در کتابفروشی تأیید به مدیریت آقای اسدالله نویدی در خیابان سپه – مقابل چهل ستون – محل فعلی کتابفروشی ثقفی، مشغول کار شد و پس از چند سال، به علت علاقه شدید به کتاب وکتابفروشی و حسن سلوک با مردم، به عنوان شریک کتابفروشی تأیید به کار ادامه داد وسرانجام در سال 1330ش با خرید کتابفروشی تأیید، کتابفروشی ثقفی را تأسیس نمود وکتابفروشی تأیید از آن پس به خیابان چهار باغ، جنب خیابان فتحیه منتقل گردید.
شادروان مسیح ثقفی در مدت بیست و سه سال که مدیریت کتابفروشی و انتشارات ثقفی را به عهده داشت گذشته از کتابفروشی، با نشر کتابهای مفید، خدمات ارزنده ای به فرهنگ اصفهان و ایران نمود. وی مردی بود خودساخته و آراسته به فضایل وکمالات اخلاقی بسیار. نیروی جوانی را با عزمی راسخ و پشتکاری کم نظیر و همتی بلند و بی مانند توأم نمود و با پشتیبانی ایمان به خداوند که تا اعماق روانش ریشه دوانده بود، شغل کتابفروشی را برگزید و از همان آغاز به شغل خود دلبستگی و علاقه وافری داشت و در کار خود صمیمی و صادق بود و تا آنجا در کار کتابفروشی پایمردی به خرج داد که گذشته از کتابفروشی، کتابهای مفید و ارزنده ای نیز در رشته های گوناگون مذهبی، علمی و ادبی انتشار داد که با استقبال کم نظیر مردم روبرو شد و برخی از آن کتابها مانند آثار حاجیه خانم نصرت امین و نیز آثار مرحوم صغیر اصفهانی، چندین بار تجدید چاپ گردید.
ثقفی به شغل خود عشق می ورزید. با حسن سلوک ویژه یی که داشت بیشتر مردم این شهر و حتی شهرستان های اطراف بیشتر به کتابفروشی ثقفی رجوع کرده و از آن کتاب می خریدند. برای مشتریان خود به ویژه دانشمندان و طالبان علم، مطابق شأن و مقام آنها احترام خاصی قایل بود. ادب و تربیت ذاتی و حسن خلق و مردم دوستی از خصوصیات اخلاقی او بود که در اولین برخورد، آدمی را مجذوب خود میساخت و همین جاذبه بود که آشنا و بیگانه را به کتابفروشی او جذب می نمود.
تقریباً بیشتر دانشمندان و فضلای شهر از مشتریان دایمی او بودند، اما لطف او در مورد خرید کتاب، نسبت به همه، اعم از روحانی و دانشگاهی و اداری و بازاری، عام بود و همه را شیفته و فریفته حسن سلوک وتواضع و فروتنی خود ساخته بود. هرگز از کسی مطالبه طلب نمی کرد و در عوض با مردم داری، مردم دوستی و سازگاری که با مردم داشت و به مددآن خصیصه های عالی، عده زیادی را در این شهر صاحب کتاب و کتابخانه کرد.
در مردم داری و مردم دوستی و سلوک با مردم از نادره های روزگار خود به شمار میآمد. یک عمر به کتاب عشق ورزید و با آن زیست و با اراده ای مصمم و پشتکار در خور تحسین، در ترویج و نشر علم و دانش، از طریق انتشارکتاب های ارزنده و سودمند، عاشقانه و مشتاقانه به فرهنگ این شهر خدمت کرد و بر اثر پشتکار توأم با اخلاص و ایمان، مؤسسه انتشاراتی خود را در ردیف مهمترین و معتبرترین مؤسسات انتشاراتی کشور درآورده بود.
وی در 13 آذر 1353ش بدرود حیات گفت و در تکیه حاج محمد جعفر آباده ای در کنار مادر، پدر و پدر بزرگش در خاک آرمید.
یک سال پس از درگذشت شادروان مسیح ثقفی، یادنامه ای به نام او منتشر شد که در آن چند تن از بزرگان دین و دانش و فرهنگ و ادب شهر با درج مقالات و اشعار خود، در آن یادنامه از مرگ او اظهار تأسف نمودند و ضمن برشمردن خصوصیات روحی و سجایای اخلاقی و خدمات فرهنگی آن مرحوم، درگذشت وی را ضایعه ای فرهنگی برای اصفهان دانستند.

مشروح زندگی نامه
مسیح ثقفی، مدیر کتابفروشی و انتشارات ثقفی که در دهه های سی و چهل و نیمه اول دهه پنجاه یعنی نزدیک به ربع قرن معروف ترین و مهم ترین کتاب فروشی اصفهان محسوب می شد. در سال 1303ش در محله احمد آباد، کوی ملک الاطباء، در خانواده ای اهل علم وفرهنگ پا به عرصه وجود نهاد. پدرش ابوالحسن ملک الاطباء وپدر بزرگش میرزا عبدالکریم سلطان الاطباء از طبیبان با ایمان و حاذق زمان خود بودند. مرحوم ثقفی در سیزده سالگی پدر خودرا از دست داد و به علت مواجهه با مشکلات زندگی، موفق به پایان رساندن دوره تحصیلات دبیرستانی نگردید و ابتدا به عنوان شاگرد در کتابفروشی تأیید به مدیریت آقای اسدالله نویدی در خیابان سپه – مقابل چهل ستون – محل فعلی کتابفروشی ثقفی، مشغول کار شد و پس از چند سال، به علت علاقه شدید به کتاب وکتابفروشی و حسن سلوک با مردم، به عنوان شریک کتابفروشی تأیید به کار ادامه داد وسرانجام در سال 1330ش با خرید کتابفروشی تأیید، کتابفروشی ثقفی را تأسیس نمود وکتابفروشی تأیید از آن پس به خیابان چهار باغ، جنب خیابان فتحیه منتقل گردید.
شادروان مسیح ثقفی در مدت بیست و سه سال که مدیریت کتابفروشی و انتشارات ثقفی را به عهده داشت گذشته از کتابفروشی، با نشر کتابهای مفید، خدمات ارزنده ای به فرهنگ اصفهان و ایران نمود. وی مردی بود خودساخته و آراسته به فضایل وکمالات اخلاقی بسیار. نیروی جوانی را با عزمی راسخ و پشتکاری کم نظیر و همتی بلند و بی مانند توأم نمود و با پشتیبانی ایمان به خداوند که تا اعماق روانش ریشه دوانده بود، شغل کتابفروشی را برگزید و از همان آغاز به شغل خود دلبستگی و علاقه وافری داشت و در کار خود صمیمی و صادق بود و تا آنجا در کار کتابفروشی پایمردی به خرج داد که گذشته از کتابفروشی، کتابهای مفید و ارزنده ای نیز در رشته های گوناگون مذهبی، علمی و ادبی انتشار داد که با استقبال کم نظیر مردم روبرو شد و برخی از آن کتابها مانند آثار حاجیه خانم نصرت امین و نیز آثار مرحوم صغیر اصفهانی، چندین بار تجدید چاپ گردید.
ثقفی به شغل خود عشق می ورزید. با حسن سلوک ویژه یی که داشت بیشتر مردم این شهر و حتی شهرستان های اطراف بیشتر به کتابفروشی ثقفی رجوع کرده و از آن کتاب می خریدند. برای مشتریان خود به ویژه دانشمندان و طالبان علم، مطابق شأن و مقام آنها احترام خاصی قایل بود. ادب و تربیت ذاتی و حسن خلق و مردم دوستی از خصوصیات اخلاقی او بود که در اولین برخورد، آدمی را مجذوب خود میساخت و همین جاذبه بود که آشنا و بیگانه را به کتابفروشی او جذب می نمود.
تقریباً بیشتر دانشمندان و فضلای شهر از مشتریان دایمی او بودند، اما لطف او در مورد خرید کتاب، نسبت به همه، اعم از روحانی و دانشگاهی و اداری و بازاری، عام بود و همه را شیفته و فریفته حسن سلوک وتواضع و فروتنی خود ساخته بود. هرگز از کسی مطالبه طلب نمی کرد و در عوض با مردم داری، مردم دوستی و سازگاری که با مردم داشت و به مددآن خصیصه های عالی، عده زیادی را در این شهر صاحب کتاب و کتابخانه کرد.
در مردم داری و مردم دوستی و سلوک با مردم از نادره های روزگار خود به شمار میآمد. یک عمر به کتاب عشق ورزید و با آن زیست و با اراده ای مصمم و پشتکار در خور تحسین، در ترویج و نشر علم و دانش، از طریق انتشارکتاب های ارزنده و سودمند، عاشقانه و مشتاقانه به فرهنگ این شهر خدمت کرد و بر اثر پشتکار توأم با اخلاص و ایمان، مؤسسه انتشاراتی خود را در ردیف مهمترین و معتبرترین مؤسسات انتشاراتی کشور درآورده بود.
وی در 13 آذر 1353ش بدرود حیات گفت و در تکیه حاج محمد جعفر آباده ای در کنار مادر، پدر و پدر بزرگش در خاک آرمید.
یک سال پس از درگذشت شادروان مسیح ثقفی، یادنامه ای به نام او منتشر شد که در آن چند تن از بزرگان دین و دانش و فرهنگ و ادب شهر با درج مقالات و اشعار خود، در آن یادنامه از مرگ او اظهار تأسف نمودند و ضمن برشمردن خصوصیات روحی و سجایای اخلاقی و خدمات فرهنگی آن مرحوم، درگذشت وی را ضایعه ای فرهنگی برای اصفهان دانستند.