شیخ محمدحسین جزن آبادی

شیخ محمدحسین جزن آبادی

شهرت :

جزن آبادی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، شیخ محمدحسین جزن آبادی، از علمای قرن چهاردهم هجری و از مدرسان مدرسه جده کوچک و از شاگردانش سیدعلی اکبر ابرقویی بوده است. وی پس از وفات در تکیه ملک (گلستان شهدا) در تخت فولاد مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، شیخ محمدحسین جزن آبادی، از علمای قرن چهاردهم هجری و از مدرسان مدرسه جده کوچک و از شاگردانش سیدعلی اکبر ابرقویی بوده است. وی پس از وفات در تکیه ملک (گلستان شهدا) در تخت فولاد مدفون شد.