ابوالقاسم جلا

ابوالقاسم جلا

شهرت :

جلا
تاریخ وفات :
1358/09/18
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عکاس
ابوالقاسم خان جلا، فرزند اسماعیل، از پیشگامان عکاسی در اصفهان، در سال 1294ش در اصفهان به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی، به همراه برادرانش عکاسی را فرا گرفت، پس از رفتن برادر بزرگش به تهران جهت تحصیلات، ابوالقاسم به همراه دو برادر دیگرش عکاسخانة مرکزی را اداره نمود. مدتی در خیابان چهار باغ، عکاسی مهر را مستقلاً اداره نمود و سرانجام در سال 1313ش عکاسخانة شرق را در همان خیابان مقابل مدرسة چهار باغ تأسیس کرد ( این عکاسخانه ابتدا به آقای صور اسرافیل، استاندار وقت اصفهان تعلق داشت و به نام مهر آیین خوانده می شد). عکاسخانه شرق بزودی از شهرت عام برخوردار شد و این شهرت مدیون نظم، دقت و وقت شناسی صاحبش بود.
ابوالقاسم جلا از اولین پایه گذاران عکاسی خبری در اصفهان بود. وی در آتلیه خود عکس می گرفت، اما بیشتر ترجیح می داد در حرکت باشد و از اخبار و وقایع موجود عکس تهیه کند. به همین جهت، وی به عنوان عکاس خبرنگار با روزنامه ها و مراکز مختلف همکاری می کرد.
وی سرانجام در 18 آذر ماه سال 1358 ش فوت کرد و پیکرش را در تکیه گلزار به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
ابوالقاسم خان جلا، فرزند اسماعیل، از پیشگامان عکاسی در اصفهان، در سال 1294ش در اصفهان به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی، به همراه برادرانش، ابراهیم و حسین، نزد برادر بزرگش، دکتر محمد خان دیّاری (صحت) (م: 1346ش، مدفون در تکیه گلزار) عکاسی را فرا گرفت، و نزد او در عکاسی مرکزی، در چهار باغ اصفهان به کار پرداخت. پس از رفتن برادر بزرگش به تهران جهت تحصیلات، ابوالقاسم به همراه دو برادر دیگرش عکاسخانة مرکزی را اداره نمود. مدتی در خیابان چهار باغ، عکاسی مهر را مستقلاً اداره نمود و سرانجام در سال 1313ش عکاسخانة شرق را در همان خیابان مقابل مدرسة چهار باغ تأسیس کرد ( این عکاسخانه ابتدا به آقای صور اسرافیل، استاندار وقت اصفهان تعلق داشت و به نام مهر آیین خوانده می-شد). عکاسخانه شرق بزودی از شهرت عام برخوردار شد و این شهرت مدیون نظم، دقت و وقت شناسی صاحبش بود.
ابوالقاسم جلا از اولین پایه گذاران عکاسی خبری در اصفهان بود. وی در آتلیه خود عکس می گرفت، اما بیشتر ترجیح می داد در حرکت باشد و از اخبار و وقایع موجود عکس تهیه کند. به همین جهت، وی به عنوان عکاس خبرنگار با روزنامه ها و مراکز مختلف همکاری می کرد.
عکسهای بسیاری از وی به یادگار مانده است که برای مثال می توان از مجموعه عکسهای مشاغل سنتی اصفهان، کارخانه ها و تظاهرات کارگری در اصفهان و... نام برد.
وی سرانجام در 18 آذر ماه سال 1358 ش فوت کرد و پیکرش را در تکیه گلزار به خاک سپردند.