آقا میرزا محمد چهارسوقی

آقا میرزا محمد چهارسوقی

شهرت :

چهارسوقی
تاریخ وفات :
9/08/1334
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :

فرزند آقا میر محمدحسین بن حاج میر سید محمد بن حاج میرزا زین العابدین خوانساری، در سال 1293ق تولد یافت. پدرش آقا میر محمدحسین از علمای خاندان چهارسویی در سال 1307ق وفات یافت و در تکیة مادرشاهزاده کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد.

از فرزندان آقا میر محمد حسین، آقا مرتضی مقدس روضاتی، در سال 1296ق به دنیا آمد. وی از علما و خدمتگزاران دینی اصفهان بوده است. از آثار وی تعمیر مسجد چهارسو کوچک است. وی مردی مقدس، سلیم النفس و گوشه گیر بود. او در 23 شعبان 1378ق فوت و در تکیه مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

آقا میرزا محمد از علما و فضلا و ائمه جماعت و صاحب آثاری همچون: رساله ای به نام « تنبیه الغافلین فی معرفة اصول الدین » بود که این رساله به فارسی در سال 1323ق در اصفهان چاپ سنگی شده است و در آخر آن هم منظومه ای در اصول دین دارد.

    این عالم فاضل در سال 1335ق فوت و در صحن تكیه مادر شاهزاده به خاك سپرده شد.

    چهار فرزند پسر ایشان به نام های سید محسن، سید حسام الدین، سید محمدحسین و سید كمال روضاتی همه اهل فضل و كمال و از ائمة جماعت در اصفهان بودند. فرزند سوم، آقا سید محمدحسین در جوانی پس از رسیدن به مقام علم و فضل و کمال در 9 شعبان 1334ق فوت و در تکیه مادرشاهزاده به خاک سپرده شد. از وی چندین کتاب باقی مانده است. آثاری مانند« آداب الحسنه فی الا طعمة و الاشربة»؛ « انیس الذاکرین» در مواعظ و مقتل؛ « مختصر الاذکار و الاوراد»؛ « الحدیقة الناظرة فی الاحادیث و المواعظ و الادعیة النادرة» و « تذکرة الزمان فی وصف اصفهان».


مشروح زندگی نامه

فرزند آقا میر محمدحسین بن حاج میر سید محمد بن حاج میرزا زین العابدین خوانساری، در سال 1293ق تولد یافت. پدرش آقا میر محمدحسین از علمای خاندان چهارسویی در سال 1307ق وفات یافت و در تکیة مادرشاهزاده کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد.

از فرزندان آقا میر محمد حسین، آقا مرتضی مقدس روضاتی، در سال 1296ق به دنیا آمد. وی از علما و خدمتگزاران دینی اصفهان بوده است. از آثار وی تعمیر مسجد چهارسو کوچک است. وی مردی مقدس، سلیم النفس و گوشه گیر بود. او در 23 شعبان 1378ق فوت و در تکیه مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

آقا میرزا محمد از علما و فضلا و ائمه جماعت و صاحب آثاری همچون: رساله ای به نام « تنبیه الغافلین فی معرفة اصول الدین » بود که این رساله به فارسی در سال 1323ق در اصفهان چاپ سنگی شده است و در آخر آن هم منظومه ای در اصول دین دارد.

    این عالم فاضل در سال 1335ق فوت و در صحن تكیه مادر شاهزاده به خاك سپرده شد.

    چهار فرزند پسر ایشان به نام های سید محسن، سید حسام الدین، سید محمدحسین و سید كمال روضاتی همه اهل فضل و كمال و از ائمة جماعت در اصفهان بودند. فرزند سوم، آقا سید محمدحسین در جوانی پس از رسیدن به مقام علم و فضل و کمال در 9 شعبان 1334ق فوت و در تکیه مادرشاهزاده به خاک سپرده شد. از وی چندین کتاب باقی مانده است. آثاری مانند« آداب الحسنه فی الا طعمة و الاشربة»؛ « انیس الذاکرین» در مواعظ و مقتل؛ « مختصر الاذکار و الاوراد»؛ « الحدیقة الناظرة فی الاحادیث و المواعظ و الادعیة النادرة» و « تذکرة الزمان فی وصف اصفهان».