اسدالله حافظی

اسدالله حافظی

شهرت :

حافظی - حافظ قرآن
تاریخ وفات :
2/04/1373
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
معروف به حافظ قرآن، فرزند حاج شیخ داود حافظی در روستای ابر اصفهان به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در حوزة علمیه اصفهان به پایان برد. شیخ اسدالله از روحانیون حقیقت بین و محل رجوع مردم در حل مشکلاتشان بوده است. وی همچنین دارای طبع شعری نیز بود.
این عالم ربانی در روز چهارشنبه دوم ربیع الثانی 1373ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
از دو فرزند پسر ایشان یکی شیخ داود حافظی متولد محلة خواجوی اصفهان بوده که وی نیز مانند پدر پس از تحصیل علوم دینی به برپایی نماز جماعت پرداخته و مورد توجه و مراجعه مردم حتی از دیگر ادیان بوده است.
شیخ داود در 22خرداد1352ش/10جمادی الاول1393ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
معروف به حافظ قرآن، فرزند حاج شیخ داود حافظی در روستای ابر اصفهان به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در حوزة علمیه اصفهان به پایان برد. شیخ اسدالله از روحانیون حقیقت بین و محل رجوع مردم در حل مشکلاتشان بوده است. وی همچنین دارای طبع شعری نیز بود.
این عالم ربانی در روز چهارشنبه دوم ربیع الثانی 1373ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
از دو فرزند پسر ایشان یکی شیخ داود حافظی متولد محلة خواجوی اصفهان بوده که وی نیز مانند پدر پس از تحصیل علوم دینی به برپایی نماز جماعت پرداخته و مورد توجه و مراجعه مردم حتی از دیگر ادیان بوده است.
شیخ داود در 22خرداد1352ش/10جمادی الاول1393ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.