میرزا عبدالحسین حکیم الهی

میرزا عبدالحسین حکیم الهی

شهرت :

حکیم الهی
تاریخ وفات :
23/10/1352
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
فرزند غلامرضا در قمشه( شهرضا) متولد شد. از تاریخ تولد او اطلاعی در دست نیست. همچنین تحصیلات خود را در اصفهان گذرانید و سپس به تدریس در مدرسة گلبهار اشتغال ورزید. به عنوان وکیل دعاوی تا آخر در دادگستری مشغول به کار شد. میرزا عبدالحسین علاوه بر شرکت در فعالیت-های اجتماعی و تعلیم و تربیت به تحقیق و تألیف نیز اشتغال داشت. آثاری از وی به جای مانده است که از آن جمله می توان به این کتاب ها اشاره کرد: « تاریخ اسلام» که به صورت جامع و مختصر برای مدارس تألیف شد. این کتاب در سال 1355ق به زیور طبع آراسته شد؛«حواشی بر قرآن کریم». گویا صاحب عنوان تألیفات دیگری هم داشته است چرا که مرحوم مهدوی از کتب و تألیفات دیگر میرزا عبدالحسین هم یاد می کند، ولی ذکری از نام آن ها نمی کند.
حکیم الهی، مردی الهی و عارف بود و در ادبیات فارسی و عربی دستی قوی داشت و شعر نیز نیکو می سرود.
حکیم الهی قمشه ای در تاریخ 23 شوال 1352ق به دیار باقی شتافت و جسدش را در تکیة میرزا ابوالمعالی کلباسی به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند غلامرضا در قمشه( شهرضا) متولد شد. از تاریخ تولد او اطلاعی در دست نیست. همچنین تحصیلات خود را در اصفهان گذرانید و سپس به تدریس در مدرسة گلبهار اشتغال ورزید. به عنوان وکیل دعاوی تا آخر در دادگستری مشغول به کار شد. میرزا عبدالحسین علاوه بر شرکت در فعالیت-های اجتماعی و تعلیم و تربیت به تحقیق و تألیف نیز اشتغال داشت. آثاری از وی به جای مانده است که از آن جمله می توان به این کتاب ها اشاره کرد: « تاریخ اسلام» که به صورت جامع و مختصر برای مدارس تألیف شد. این کتاب در سال 1355ق به زیور طبع آراسته شد؛«حواشی بر قرآن کریم». گویا صاحب عنوان تألیفات دیگری هم داشته است چرا که مرحوم مهدوی از کتب و تألیفات دیگر میرزا عبدالحسین هم یاد می کند، ولی ذکری از نام آن ها نمی کند.
حکیم الهی، مردی الهی و عارف بود و در ادبیات فارسی و عربی دستی قوی داشت و شعر نیز نیکو می سرود.
حکیم الهی قمشه ای در تاریخ 23 شوال 1352ق به دیار باقی شتافت و جسدش را در تکیة میرزا ابوالمعالی کلباسی به خاک سپردند.