سید ابوجعفر خادم الشریعه

سید ابوجعفر خادم الشریعه

شهرت :

خادم الشریعه
تاریخ وفات :
14/02/1324
مزار :
تکیه خادم الشریعه
زمینه فعالیت :
فرزند سیّد صدرالدین محمد موسوی عاملی ابن سید صالح و مادرش دختر شیخ جعفر کاشف الغطاء است. وی به « خادم الشریعه» شهرت یافت و از این رو اغلب فرزندان و اعقابش خادمی خوانده شدند. وی در حدود سال 1245ق متولد شد و نزد علمای اصفهان و نجف از جمله پدر بزرگوار خود و برادر بزرگترش، سید محمد علی آقا مجتهد و حاج سید اسدالله بیدآبادی و شیخ محمد باقر نجفی تلمذ نمود و به دامادی سید اسدالله بیدآبادی مفتخر گردید. وی از خصّیصین درس آیت الله سید اسدالله بیدآبادی بوده و عمدة تحصیلات فقهی اش نزد این عالم انجام گرفت. برخی از رسائل فقهی و اصولی خود را به نظر این استاد رسانیده و سید بیدآبادی پشت آن تقریظ نگاشت، سید بیدآبادی از فضل و علم و بزرگواری مؤلف آن مدح و ثنا گفته است.
آقا سید ابوجعفر از علمای معروف اصفهان و ساکن محل چهارسو درب شیخ از متفرعات محلة بیدآباد بوده، در محراب پدر و برادر بزرگترش، آقا مجتهد، در مسجد نو حاج رسولیها اقامة جماعت می کرد و در میان طبقات مختلف مردم نفوذ کلام زیادی داشت.
وی در 14 صفر 1324ق در این شهر درگذشت و در تخت فولاد دفن شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سیّد صدرالدین محمد موسوی عاملی ابن سید صالح و مادرش دختر شیخ جعفر کاشف الغطاء است. وی به « خادم الشریعه» شهرت یافت و از این رو اغلب فرزندان و اعقابش خادمی خوانده شدند. وی در حدود سال 1245ق متولد شد و نزد علمای اصفهان و نجف از جمله پدر بزرگوار خود و برادر بزرگترش، سید محمد علی آقا مجتهد و حاج سید اسدالله بیدآبادی و شیخ محمد باقر نجفی تلمذ نمود و به دامادی سید اسدالله بیدآبادی مفتخر گردید. وی از خصّیصین درس آیت الله سید اسدالله بیدآبادی بوده و عمدة تحصیلات فقهی اش نزد این عالم انجام گرفت. برخی از رسائل فقهی و اصولی خود را به نظر این استاد رسانیده و سید بیدآبادی پشت آن تقریظ نگاشت، سید بیدآبادی از فضل و علم و بزرگواری مؤلف آن مدح و ثنا گفته است.
آقا سید ابوجعفر از علمای معروف اصفهان و ساکن محل چهارسو درب شیخ از متفرعات محلة بیدآباد بوده، در محراب پدر و برادر بزرگترش، آقا مجتهد، در مسجد نو حاج رسولیها اقامة جماعت می کرد و در میان طبقات مختلف مردم نفوذ کلام زیادی داشت.
وی در 14 صفر 1324ق در این شهر درگذشت و در تخت فولاد دفن شد. فرزندش حاج آقا مجلس تکیه و بقعه ای به نام او بنا نهاد.
ماده تاریخ وفات وی این است:
یکی آمد برون ز الهام غیب آورد تاریخش
شده طیّار سوی کوی حق روح ابوجعفر
وی از زنان متعدد چندین فرزند داشته که دو تن از فرزندانش به نام های سید حسن خادمی و سید شمس الدین خادمی در کنارش مدفونند.
از دیگر فرزندان وی حاج آقا مجلس، از نیکان روزگار بود که حدود سال 1345ق به عتبات عالیات مهاجرت نموده و در کربلا سکونت نمود و قبل از سال1350ق در آن ارض مقدس وفات و به خاک سپرده شد. از آثار خیر او بقعه و تکیه ای است که بر مزار پدرش بنا نموده که دارای شبستان و آب انباری بود و شبهای جمعه در شبستان آن مراسم احیا و شب زنده داری برگزار می شد.