سید کمال الدین دادخواه

سید کمال الدین دادخواه

شهرت :

وکیل الرعایا
تاریخ وفات :
16/08/1370
مزار :
تکیه زرگرها
زمینه فعالیت :
حقوقدان
فرزند حاج سید اسدالله دادخواهدر حدود سال1315ق در محلۀ چهارسو شیرازیهای اصفهان چشم به دنیا گشود. پدرش، سید اسدالله، از علما و فضلای قرن چهاردهم است. کمال الدین، اولین وکیل پروانه دار وکالت دادگستری در اصفهان و ملقب به وکیل الرعایا بود. خطیبی بسیار موفق بود و به زبان فرانسه آشنایی داشت. در ترویج قانون مداری و قانونگرایی بسیار کوشید. ایشان ابتدا در کسوت روحانی بود و بعداً تغییر لباس داده اند.
وی به کار وکالت، لکن بیشتر اصلاح بین مدّعی و مدّعی علیه می پرداخت. از اساتید و شخصیتهایی که در رشد شخصیت ایشان مؤثر بوده اند، می توان به آیت الله شیخ محمد حسین فشارکی اشاره کرد.
آقا کمال الدین در شب16 شعبان 1370ق دیده از جهان فرو بست. پیکر او در تکیۀ زرگرها، جنب پدر به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج سید اسدالله دادخواهدر حدود سال1315ق در محلۀ چهارسو شیرازیهای اصفهان چشم به دنیا گشود. پدرش، سید اسدالله، از علما و فضلای قرن چهاردهم است. کمال الدین، اولین وکیل پروانه دار وکالت دادگستری در اصفهان و ملقب به وکیل الرعایا بود. خطیبی بسیار موفق بود و به زبان فرانسه آشنایی داشت. در ترویج قانون مداری و قانونگرایی بسیار کوشید. ایشان ابتدا در کسوت روحانی بود و بعداً تغییر لباس داده اند.
وی به کار وکالت، لکن بیشتر اصلاح بین مدّعی و مدّعی علیه می پرداخت. از اساتید و شخصیتهایی که در رشد شخصیت ایشان مؤثر بوده اند، می توان به آیت الله شیخ محمد حسین فشارکی اشاره کرد.
آقا کمال الدین در شب16 شعبان 1370ق دیده از جهان فرو بست. پیکر او در تکیۀ زرگرها، جنب پدر به خاک سپرده شد. ماده تاریخ وفاتش را میر سید علی بدیع زاده متخلص به هور چنین گفته است:
سال وفاتش را رقم زد کلک هور
یافت عز و جاه جاویدان کمال دادخواه