سید لطف الله دانشور علوی

سید لطف الله دانشور علوی

شهرت :

دانشور علوی
تاریخ وفات :
1351/09/01
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار