ملا فرج الله دری

ملا فرج الله دری

شهرت :

ملا فرج الله دری
تاریخ وفات :
29/03/1382
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد,عالم فقیه
فرزند شیخ عباس بن آقا صبور بن محمد سعید بن محمد زکی است. وی در سال1260ش در قریه دّر از توابع گلپایگان به دنیا آمد.
ملا فرج الله از اصحاب سرّ آخوندکاشی و شاگردان مخصوص او بود. همچنین به شاگردی اساتیدی چون آقا سید محمد باقر درچه ای و جهانگیرخان قشقایی و جمعی دیگر از علمای اصفهان مفتخر بود. وی از مدرسان سطوح بود و سال ها در مدرسة عربان، ساکن بود و از این طریق جمعی کثیر از طلاب از محضر او مستفیض شدند. برخی از شاگردان ایشان عبارتند از: شیخ زین الدین نجفی، شیخ مرتضی حجت نجفی، شیخ عزالدین نجفی، میرزا محمد حسن نجفی زاده، سید ابراهیم احمدی و شیخ احمد روحانی.
شیخ فرج الله، مردی بسیار وارسته و زاهد بود. در دوران تحصیل در مدرسة ناصریه مدت سه سال روزه بود. پس از وفات تنها چند جلد کتاب از او باقی ماند.
ایشان در 29 ربیع الاول 1382ق در سن نزدیک نود سالگی وفات یافته و در تکیة حاج آقا باقر دردشتی (تکیه خلیلیان) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ عباس بن آقا صبور بن محمد سعید بن محمد زکی است. وی در سال1260ش در قریه دّر از توابع گلپایگان به دنیا آمد. جدّ ملا فرج الله، آقا صبور از اوتاد و زاهدان صاحب کرامت بوده و در قریة درّ به تدریس می پرداخته است. وی شاعر و نابینا بود. او در 18 رمضان 1240ق درگذشت و در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد. پدر ملا فرج الله، شیخ عباس از علما و مجتهدان و اهل ذوق و از خوشنویسان معروف بوده است. ملا فرج الله تا سن 18 سالگی در وطن خود به تحصیل نزد ملا محمد باقر مجتهد مشغول بود. سپس به اصفهان آمد و مدت پنج سال در مدرسة ناصریه، ساکن شد و به تحصیل پرداخت. آن گاه به نجف اشرف رفت و از محضر سید محمد کاظم یزدی، صاحب عروة الوثقی، بهره برد و به درجة اجتهاد نایل آمد و به علت بیماری به اصفهان بازگشت. وی تا چهل سالگی مجرد بود و اغلب به مسافرت می پرداخت. با پای پیاده به سفر حج رفت و علاوه بر زیارت ائمه طاهرین (علیهم السلام)، به مصر و برخی کشورهای دیگر سفر کرد. در چهل سالگی در اصفهان ساکن شد و در مدرسة ثقة الاسلام به تدریس پرداخت.
ملا فرج الله از اصحاب سرّ آخوندکاشی و شاگردان مخصوص او بود. همچنین به شاگردی اساتیدی چون آقا سید محمد باقر درچه ای و جهانگیرخان قشقایی و جمعی دیگر از علمای اصفهان مفتخر بود. وی از مدرسان سطوح بود و سال ها در مدرسة عربان، ساکن بود و از این طریق جمعی کثیر از طلاب از محضر او مستفیض شدند. برخی از شاگردان ایشان عبارتند از: شیخ زین الدین نجفی، شیخ مرتضی حجت نجفی، شیخ عزالدین نجفی، میرزا محمد حسن نجفی زاده، سید ابراهیم احمدی و شیخ احمد روحانی.
شیخ فرج الله، مردی بسیار وارسته و زاهد بود. در دوران تحصیل در مدرسة ناصریه مدت سه سال روزه بود. پس از وفات تنها چند جلد کتاب از او باقی ماند.
ایشان در 29 ربیع الاول 1382ق در سن نزدیک نود سالگی وفات یافته و در تکیة حاج آقا باقر دردشتی (تکیه خلیلیان) به خاک سپرده شد. استاد همایی در تاریخ فوت وی قطعه شعری سروده، که ماده تاریخ آن چنین است:
تاریخ را سنا به میان پا نهاد و گفت
درّی دری ز مخزن علم و کمال بود

داستانها

فرزند شیخ عباس بن آقا صبور بن محمد سعید بن محمد زکی است. وی در سال1260ش در قریه دّر از توابع گلپایگان به دنیا آمد. جدّ ملا فرج الله، آقا صبور از اوتاد و زاهدان صاحب کرامت بوده و در قریة درّ به تدریس می پرداخته است. وی شاعر و نابینا بود. او در 18 رمضان 1240ق درگذشت و در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد. پدر ملا فرج الله، شیخ عباس از علما و مجتهدان و اهل ذوق و از خوشنویسان معروف بوده است. ملا فرج الله تا سن 18 سالگی در وطن خود به تحصیل نزد ملا محمد باقر مجتهد مشغول بود. سپس به اصفهان آمد و مدت پنج سال در مدرسة ناصریه، ساکن شد و به تحصیل پرداخت. آن گاه به نجف اشرف رفت و از محضر سید محمد کاظم یزدی، صاحب عروة الوثقی، بهره برد و به درجة اجتهاد نایل آمد و به علت بیماری به اصفهان بازگشت. وی تا چهل سالگی مجرد بود و اغلب به مسافرت می پرداخت. با پای پیاده به سفر حج رفت و علاوه بر زیارت ائمه طاهرین (علیهم السلام)، به مصر و برخی کشورهای دیگر سفر کرد. در چهل سالگی در اصفهان ساکن شد و در مدرسة ثقة الاسلام به تدریس پرداخت.
ملا فرج الله از اصحاب سرّ آخوندکاشی و شاگردان مخصوص او بود. همچنین به شاگردی اساتیدی چون آقا سید محمد باقر درچه ای و جهانگیرخان قشقایی و جمعی دیگر از علمای اصفهان مفتخر بود. وی از مدرسان سطوح بود و سال ها در مدرسة عربان، ساکن بود و از این طریق جمعی کثیر از طلاب از محضر او مستفیض شدند. برخی از شاگردان ایشان عبارتند از: شیخ زین الدین نجفی، شیخ مرتضی حجت نجفی، شیخ عزالدین نجفی، میرزا محمد حسن نجفی زاده، سید ابراهیم احمدی و شیخ احمد روحانی.
شیخ فرج الله، مردی بسیار وارسته و زاهد بود. در دوران تحصیل در مدرسة ناصریه مدت سه سال روزه بود. پس از وفات تنها چند جلد کتاب از او باقی ماند.
ایشان در 29 ربیع الاول 1382ق در سن نزدیک نود سالگی وفات یافته و در تکیة حاج آقا باقر دردشتی (تکیه خلیلیان) به خاک سپرده شد. استاد همایی در تاریخ فوت وی قطعه شعری سروده، که ماده تاریخ آن چنین است:
تاریخ را سنا به میان پا نهاد و گفت
درّی دری ز مخزن علم و کمال بود