ملا محمد دهاقانی

ملا محمد دهاقانی

شهرت :

ملا محمد دهاقانی
تاریخ وفات :
1348/04/26
مزار :
تکیه مقدس
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند ملا محمد خلیل دهاقانی، در سال 1262ش در دهاقان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در دهاقان سپری نمود و سپس در اصفهان، قم و نجف اشرف نزد جمعی از بزرگان علما شاگردی نموده تا به مقام اجتهاد نایل گردید.
وی از محضر میرزا احمد اصفهانی، شیخ علی مدرس یزدی، شیخ زین العابدین مازندرانی، سید احمد خوانساری، میرزا اسماعیل دهاقانی، آقا سید محمدباقر درچه ای، ملا محمد حسین فشارکی، شیخ محمد تقی آقا نجفی، میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی، میر سید علی مدرس نجف آبادی، شیخ محمدرضا نجفی، شیخ محمد حکیم خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حایری و آقا سید ضیاءالدین عراقی استفاده نمود. وی از جمعی از علما اجازة روایتی و اجتهاد دریافت داشته است که از آن جمله: آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آخوند ملا محمد حسین فشارکی، حاج شیخ عبدالکریم حایری، سید محمد تقی خوانساری و سید صدرالدین صدر بوده اند.
دهاقانی پس از تکمیل درس و اخذ درجة اجتهاد به اصفهان مراجعت نمود و در مسجد امام و مدرسه شیخ محمدعلی ثقة الاسلام اصفهانی، حوزة درس و تدریس ایجاد نمود. پس از چندی حوزة درس خود را به مدرسة میرزا حسین واقع در بیدآباد انتقال داد و به تدریس فقه و اصول پرداخت.
شیخ محمد دهاقانی در طول حیات علاوه بر اهتمام به امر تدریس در زمینة تحقیق امور دینی و نگارش نیز فعالیت نموده و آثار چندی را از خود به یادگار نهاد که از آن جمله نگارش کتاب « فقه الشیعه» است که اثری ارزشمند در زمان خود بوده است. از دیگر آثارش تقریرات اساتید خود درچه ای، حائری یزدی و آقا ضیاءالدین عراقی است. همچنین وی شاعری توانا و ادیبی دانشمند بوده و دیوان شعری شامل چند هزار بیت از وی به یادگار مانده است.
ملا محمد دهاقانی سرانجام روز پنجشنبه دوم جمادی الاولی 1389ق/26 تیر 1348ش در اصفهان وفات یافت و در تکیة مقدس به خاک سپرده شد.
فرزند پسر وی دکتر ناصر دهاقانی در سال 1313ش به دنیا آمد وی از فرهنگیان و نویسندگان و روزنامه نگاران مبرز بود. وی دکترای خود را در ادبیات دریافت نمود و خدمات مطبوعاتی او از سال 1330ش آغاز شده و مدیر روزنامة اسلام در شرق و سر دبیر روزنامة حیات اصفهان بوده است. همچنین مسؤولیت انتشارات مجلة شطرنج را داشته است. از تألیفات او عبارتند از: « گوشه و کنار تاریخ»؛ « منطق و اخلاق»؛ « خاطرات یک دانش آموز»؛ « قیام امام حسین و یارانش» و ماهنامة پیام جوان، که همه به چاپ رسیده است.
ناصر دهاقانی در دهم مرداد1374ش در اثر سانحة تصادف فوت و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمد خلیل دهاقانی، در سال 1262ش در دهاقان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در دهاقان سپری نمود و سپس در اصفهان، قم و نجف اشرف نزد جمعی از بزرگان علما شاگردی نموده تا به مقام اجتهاد نایل گردید.
وی از محضر میرزا احمد اصفهانی، شیخ علی مدرس یزدی، شیخ زین العابدین مازندرانی، سید احمد خوانساری، میرزا اسماعیل دهاقانی، آقا سید محمدباقر درچه ای، ملا محمد حسین فشارکی، شیخ محمد تقی آقا نجفی، میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی، میر سید علی مدرس نجف آبادی، شیخ محمدرضا نجفی، شیخ محمد حکیم خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حایری و آقا سید ضیاءالدین عراقی استفاده نمود. وی از جمعی از علما اجازة روایتی و اجتهاد دریافت داشته است که از آن جمله: آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آخوند ملا محمد حسین فشارکی، حاج شیخ عبدالکریم حایری، سید محمد تقی خوانساری و سید صدرالدین صدر بوده اند.
دهاقانی پس از تکمیل درس و اخذ درجة اجتهاد به اصفهان مراجعت نمود و در مسجد امام و مدرسه شیخ محمدعلی ثقة الاسلام اصفهانی، حوزة درس و تدریس ایجاد نمود. پس از چندی حوزة درس خود را به مدرسة میرزا حسین واقع در بیدآباد انتقال داد و به تدریس فقه و اصول پرداخت.
شیخ محمد دهاقانی در طول حیات علاوه بر اهتمام به امر تدریس در زمینة تحقیق امور دینی و نگارش نیز فعالیت نموده و آثار چندی را از خود به یادگار نهاد که از آن جمله نگارش کتاب « فقه الشیعه» است که اثری ارزشمند در زمان خود بوده است. از دیگر آثارش تقریرات اساتید خود درچه ای، حائری یزدی و آقا ضیاءالدین عراقی است. همچنین وی شاعری توانا و ادیبی دانشمند بوده و دیوان شعری شامل چند هزار بیت از وی به یادگار مانده است.
ملا محمد دهاقانی سرانجام روز پنجشنبه دوم جمادی الاولی 1389ق/26 تیر 1348ش در اصفهان وفات یافت و در تکیة مقدس به خاک سپرده شد.
فرزند پسر وی دکتر ناصر دهاقانی در سال 1313ش به دنیا آمد وی از فرهنگیان و نویسندگان و روزنامه نگاران مبرز بود. وی دکترای خود را در ادبیات دریافت نمود و خدمات مطبوعاتی او از سال 1330ش آغاز شده و مدیر روزنامة اسلام در شرق و سر دبیر روزنامة حیات اصفهان بوده است. همچنین مسؤولیت انتشارات مجلة شطرنج را داشته است. از تألیفات او عبارتند از: « گوشه و کنار تاریخ»؛ « منطق و اخلاق»؛ « خاطرات یک دانش آموز»؛ « قیام امام حسین و یارانش» و ماهنامة پیام جوان، که همه به چاپ رسیده است.
ناصر دهاقانی در دهم مرداد1374ش در اثر سانحة تصادف فوت و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد.