ملا حسن

ملا حسن

شهرت :

ملاحسن لبنانی
تاریخ وفات :
16/02/1094
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
فرزند ملا علی بن ملا حسن فقیه دیلمانی تنکابنی که در محلة لبنان اصفهان ساکن بوده و بدین مناسبت به ملاحسن لبنانی نیز شهرت داشته است.
نصرآبادی در مورد وی می گوید: « تصوف را با حکمت مربوط ساخته، در کمال خاموشی و آرام سلوک می نماید ». وی در مسجد جامع عباسی تدریس حکمت خصوصاً شفا و اشارات می نموده است.
گفته اند که « وی دوستدار حکما و صوفیه بوده و از علوم دینی و نقلی نصیبی نداشته و در اواخر عمر قوای عقلانیش اختلالی یافته و در همان اوان وفات یافته است». همچنین ملا عبدالنبی قزوینی از او به عنوان « انه کان من الفضلاء والمشهورین والعلماء المعروفین علی مضرب الصّوفیه » یاد می کند.
این عالم فاضل حکیم سرانجام در 16 صفر 1094ق فوت شد. پیکرش را در قسمت غربی قبرستان تخت فولاد که بعدها معروف به تکیة سید رضی شد دفن کردند و امروزه نیز مزار وی در بقعة تکیه صاحب روضات، از نوادگان دختری دیلمانی، قرار گرفته است.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا علی بن ملا حسن فقیه دیلمانی تنکابنی که در محلة لبنان اصفهان ساکن بوده و بدین مناسبت به ملاحسن لبنانی نیز شهرت داشته است.
نصرآبادی در مورد وی می گوید: « تصوف را با حکمت مربوط ساخته، در کمال خاموشی و آرام سلوک می نماید ». وی در مسجد جامع عباسی تدریس حکمت خصوصاً شفا و اشارات می نموده است.
گفته اند که « وی دوستدار حکما و صوفیه بوده و از علوم دینی و نقلی نصیبی نداشته و در اواخر عمر قوای عقلانیش اختلالی یافته و در همان اوان وفات یافته است». همچنین ملا عبدالنبی قزوینی از او به عنوان « انه کان من الفضلاء والمشهورین والعلماء المعروفین علی مضرب الصّوفیه » یاد می کند.
این عالم فاضل حکیم سرانجام در 16 صفر 1094ق فوت شد. پیکرش را در قسمت غربی قبرستان تخت فولاد که بعدها معروف به تکیة سید رضی شد دفن کردند و امروزه نیز مزار وی در بقعة تکیه صاحب روضات، از نوادگان دختری دیلمانی، قرار گرفته است.
متن سنگ مرقد صاحب عنوان چنین است:
«وفات عالی حضرت مرحمت و غفران پناه رضوان آرامگاه، حقایق و معارف آگاه، علامة العلمایی الوحید فی عصره و اوانه، الواصل الی البحار رحمة الله و غفرانه، آخوند ملا حسن الدیلمی فی سادس عشر شهر صفر ختم بالخیر والظفر من شهور سنه اربع و تسعین و الف 1094».