علی خان ذره

علی خان ذره

شهرت :

ذره
تاریخ وفات :
1/01/1372
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
ملاعلی خان گرگابی، متخلص به «ذرّه»، فرزند ملا عبدالکریم، در سال 1296ق در روستای گرگاب واقع در بلوک برخوار اصفهان متولد شد. وی در مولد خویش و اصفهان مدت زمانی به کسب علوم و فضائل اشتغال جسته، از آن پس به مولد خویش مراجعت نمود و تا آخر عمر گاهی در گرگاب و مدتی در اصفهان به سر می برد. وی در سال 1372ق در اصفهان فوت و در قبرستان تخت فولاد مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
ملاعلی خان گرگابی، متخلص به «ذرّه»، فرزند ملا عبدالکریم، در سال 1296ق در روستای گرگاب واقع در بلوک برخوار اصفهان متولد شد. وی در مولد خویش و اصفهان مدت زمانی به کسب علوم و فضائل اشتغال جسته، از آن پس به مولد خویش مراجعت نمود و تا آخر عمر گاهی در گرگاب و مدتی در اصفهان به سر می برد. وی در سال 1372ق در اصفهان فوت و در قبرستان تخت فولاد مدفون گردید.
از اشعار اوست:
ای طره روی تو یکی روم و یکی زنگ
چشمت ز میان تیر کشیده ز پی جنگ
روی تو به صلح است ولی چشم سیاهت
جلاد صفت بسته پی قتل، میان تنگ
تاب از تن رستم ببرد چین کمندت
زین تیر و کمان از رخ سهراب پرد رنگ
این نرگس مست تو بود همچو ابابیل
بر قلب زند ابرهه سان ریزه ای از سنگ
نقاش هنر در رخ زیبای تو ماتست
حیران که چسان نقطه موهوم کشد تنگ