سید رسول رحیم پور

سید رسول رحیم پور

شهرت :

سید رسول رحیم پور
تاریخ وفات :
1362/01/01
مزار :
تکیه زرگرها
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند سید جمال در تاریخ دوم اردیبهشت 1308ش در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در دبیرستان فرهنگ به پایان رسانید و پس از آن در دبیرستان صارمیه به تحصیل مشغول شد. پس از کسب دیپلم وارد آموزشگاه عالی بهداشت اصفهان گردید و در سال 1333ش فارغ التحصیل پزشکی از آن مرکز شد.
سید رسول از همان سال 1333 در دانشگاه استخدام شد و همزمان در مقطع دکتری پزشکی شروع به تحصیل نمود تا سرانجام در سال 1344 دانش آموخت دکتری پزشکی از آموزشگاه عالی بهداشت اصفهان شد.
وی به عنوان بهدار در شهرهای زیادی از جمله رامهرمز، اهواز، اصفهان ، چادگان و فریدن خدمت کرد. از سال 1344ش تا سال1351ش در آذربایجان شرقی ریاست بیمارستان بخش هورانه را بر عهده داشته است ( هورانه از توابع شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی می باشد).
از نامه هایی که به وزارت بهداشت نگاشته است چنین بر می آید که زندگی سختی را در آن منطقه سپری کرده است و از سال 1357ش به اداره بهداشت ناحیه فلاورجان منتقل می شود.
وی اواخر عمر را در آن مرکز به خدمت مشغول بوده است تا اینکه در سال1362ش فوت می کند و در تکیة زرگرها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید جمال در تاریخ دوم اردیبهشت 1308ش در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در دبیرستان فرهنگ به پایان رسانید و پس از آن در دبیرستان صارمیه به تحصیل مشغول شد. پس از کسب دیپلم وارد آموزشگاه عالی بهداشت اصفهان گردید و در سال 1333ش فارغ التحصیل پزشکی از آن مرکز شد.
سید رسول از همان سال 1333 در دانشگاه استخدام شد و همزمان در مقطع دکتری پزشکی شروع به تحصیل نمود تا سرانجام در سال 1344 دانش آموخت دکتری پزشکی از آموزشگاه عالی بهداشت اصفهان شد.
وی به عنوان بهدار در شهرهای زیادی از جمله رامهرمز، اهواز، اصفهان ، چادگان و فریدن خدمت کرد. از سال 1344ش تا سال1351ش در آذربایجان شرقی ریاست بیمارستان بخش هورانه را بر عهده داشته است ( هورانه از توابع شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی می باشد).
از نامه هایی که به وزارت بهداشت نگاشته است چنین بر می آید که زندگی سختی را در آن منطقه سپری کرده است و از سال 1357ش به اداره بهداشت ناحیه فلاورجان منتقل می شود.
وی اواخر عمر را در آن مرکز به خدمت مشغول بوده است تا اینکه در سال1362ش فوت می کند و در تکیة زرگرها به خاک سپرده شد.