میرزا محمدرضا رشتی

میرزا محمدرضا رشتی

شهرت :

میرزا محمدرضا رشتی
تاریخ وفات :
1/07/1343
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند میرزا ابوتراب، داماد و شاگرد آیت الله شیخ مرتضی ریزی و امام جماعت مسجد ذکر الله بیدآباد است. از دیگر اساتید وی حاج آقا نورالله نجفی و از علمای مهاجر به قم در سال 1346ق در اعتراض به بعضی از احکام صادره از طرف حکومت بوده است. از شرح احوال وی اطلاع دیگری در دست نیست.
وی در اول رجب1343ق فوت و داخل بقعة تکیة ریزی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا ابوتراب، داماد و شاگرد آیت الله شیخ مرتضی ریزی و امام جماعت مسجد ذکر الله بیدآباد است. از دیگر اساتید وی حاج آقا نورالله نجفی و از علمای مهاجر به قم در سال 1346ق در اعتراض به بعضی از احکام صادره از طرف حکومت بوده است. از شرح احوال وی اطلاع دیگری در دست نیست.
وی در اول رجب1343ق فوت و داخل بقعة تکیة ریزی به خاک سپرده شد. ادیب شاعر میرزا عبدالجواد خطیب در وفات وی اشعاری سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
در رجب شد به روز غرّة شهر/ طیر روحش به شاخة طوبا
گفت تاریخ او خطیب ادیب / شد چو ز اخلاف پاک او ایما
کلکش آورد در میان آداب / زد رقم گفت شد بکوی رضا