سید محمدرضا رضوی خوانساری

سید محمدرضا رضوی خوانساری

شهرت :

سید محمدرضارضوی خوانساری
تاریخ وفات :
27/07/1339
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید عبدالرسول بن جعفر بن عبدالکریم بن میر معین الدین (محمد) رضوی خوانساری، از سادات معروف به سادات سرچشمة خوانسار است. نسب وی به نقل از مقدمة « مستند الشیعه» که خود تصحیح نموده با 24 واسطه به امام هادی (ع) می رسد. وی در 1300ق در خوانسار متولد و پس از فراگیری مقدمات علوم به اصفهان مهاجرت نمود. مشغول فراگیری علوم دینی شد.
از اساتید وی در اصفهان شیخ محمدباقر نجفی استهمچنین از میر سید علی برزانی و سید محمدرضا خراسانی اجازة اجتهاد دریافت نموده اند. همچنین سفری به عتبات عالیه رفته و از اساتید آن دیار استفاده کرد و پس از بازگشت در مدرسة صدر اصفهان ساکن و به تدریس علوم دینی پرداخت. از شاگردانش میر سید محمدحسن میر جهانی است و از آثار سید محمدرضا رضوی تصحیح دورة « وافی » است که حاج محمدمهدی تاجر مشهور به سمسار بانی طبع شد و همچنین کتاب« مستند الشیعه» و « متأجر» شیخ مرتضی انصاری که حواشی فضلای وقت و خود را بر آن الحاق نموده بود و تصحیح کتاب « بحارالانوار» علامة مجلسی و تصحیح کتاب « نجاة العباد» (چاپ سنگی) را می توان اشاره کرد
وی که در کمال فقر زندگی می نمود، در اواخر عمر مرجع مرافعه و اصلاحات امور مردم نیز واقع گردید و در مدرسة صدر و در مسجد در جای مرحوم جهانگیرخان به اقامة نماز جماعت اشتغال یافت.
او سرانجام در شب 27 رجب 1339ق فوت و پیکرش در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید عبدالرسول بن جعفر بن عبدالکریم بن میر معین الدین (محمد) رضوی خوانساری، از سادات معروف به سادات سرچشمة خوانسار است. نسب وی به نقل از مقدمة « مستند الشیعه» که خود تصحیح نموده با 24 واسطه به امام هادی (ع) می رسد. وی در 1300ق در خوانسار متولد و پس از فراگیری مقدمات علوم به اصفهان مهاجرت نمود. مشغول فراگیری علوم دینی شد.
از اساتید وی در اصفهان شیخ محمدباقر نجفی استهمچنین از میر سید علی برزانی و سید محمدرضا خراسانی اجازة اجتهاد دریافت نموده اند. همچنین سفری به عتبات عالیه رفته و از اساتید آن دیار استفاده کرد و پس از بازگشت در مدرسة صدر اصفهان ساکن و به تدریس علوم دینی پرداخت. از شاگردانش میر سید محمدحسن میر جهانی است و از آثار سید محمدرضا رضوی تصحیح دورة « وافی » است که حاج محمدمهدی تاجر مشهور به سمسار بانی طبع شد و همچنین کتاب« مستند الشیعه» و « متأجر» شیخ مرتضی انصاری که حواشی فضلای وقت و خود را بر آن الحاق نموده بود و تصحیح کتاب « بحارالانوار» علامة مجلسی و تصحیح کتاب « نجاة العباد» (چاپ سنگی) را می توان اشاره کرد
وی که در کمال فقر زندگی می نمود، در اواخر عمر مرجع مرافعه و اصلاحات امور مردم نیز واقع گردید و در مدرسة صدر و در مسجد در جای مرحوم جهانگیرخان به اقامة نماز جماعت اشتغال یافت.
او سرانجام در شب 27 رجب 1339ق فوت و پیکرش در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپردند. در ماه رجب همین سال دو تن دیگر از علمای اصفهان آقا جمال الدین چهارسوقی و ملا جواد آدینه ای فوت نمودند و جابری انصاری در ماده تاریخ آنها گفت:
شد اصفهان ز فوت جمال و رضا، جواد/همچون نجف مزار فقیهان محتجب
تاریخ گفت جابری از نص دو خبر/اینک عجب سه ثلمه با سلام در رجب