سید محمد حسن رضوی ریزی

سید محمد حسن رضوی ریزی

شهرت :

رضوی ریزی
تاریخ وفات :
15/01/1356
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
فقیه و مجتهد
فرزند سید اسحاق، برادرزاده آقا سید اسماعیل ریزی عالم جلیل و از علمای طراز اول منطقه زرین شهر به شمار می رفت. وی تحصیلات حوزوی خود را به همراه مرجع عالیقدر شیعه آقا سید ابوالحسن اصفهانی در اصفهان تکمیل کرد و همزمان با هجرت این مرجع عالی قدر به عتبات عالیات، جهت در دست گرفتن زعامت شرعی مردم منطقه، به زادگاه خود روستای ریز باز می گردد و تا آخر عمر در آن جا باقی می ماند.
وی در پانزدهم محرم 1356ق فوت شد و پیکرش را در صحن تکیة بروجردی به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید اسحاق، برادرزاده آقا سید اسماعیل ریزی عالم جلیل و از علمای طراز اول منطقه زرین شهر به شمار می رفت. وی تحصیلات حوزوی خود را به همراه مرجع عالیقدر شیعه آقا سید ابوالحسن اصفهانی در اصفهان تکمیل کرد و همزمان با هجرت این مرجع عالی قدر به عتبات عالیات، جهت در دست گرفتن زعامت شرعی مردم منطقه، به زادگاه خود روستای ریز باز می گردد و تا آخر عمر در آن جا باقی می ماند.
وی در پانزدهم محرم 1356ق فوت شد و پیکرش را در صحن تکیة بروجردی به خاک سپردند.