استاد نصرالله رفائیل

استاد نصرالله رفائیل

شهرت :

رفائیل
تاریخ وفات :
1337/09/04
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
باستان شناس
فرزند عباس، متولد 1256ش طراح باستان شناسی و یکی از هنرمندان معروف معاصر اصفهان و ایران بوده که خدمات بسیار ارزشمندی به آثار فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم نموده است.
کارگاه نصرالله رفائیل مغازه ای باریک و محقّر، تقریباً یک متر عرض و چهار متر عمق واقع در سمت شرقی چهارباغ عباسی مجاور عمارت سردر خیمه گاه و نزدیک دروازه دولت(میدان امام حسین) بود که در برنامة طرح ساماندهی بدنة شرقی چهارباغ تخریب گردید.
وی استاد نقاش مینیاتورساز و گچبر دهه های 30و40 بوده که در آن دوران سخت، خدمات بسیار ارزشمندی به آثار فرهنگی تاریخی ایران نموده است. از جمله تعمیرات و طراحی و بازسازیهای تزئینات صفة عمر (مدرسه مظفری) مسجد جامع اصفهان- تعمیرات و طراحی و بازسازیهای محراب معروف به اولجایتو در مسجد جامع اصفهان- مرمت و بازسازی های پنجرة معروف و ارزشمند درب امام و انتقال به چهلستون جهت حفاظت و نگهداری بهتر- طراحی و مرمت محراب زیرگنبد غربی و سردر مسجد جامع عباسی(مسجد امام) و تعمیرات و بازسازی های بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان، کرمان،اردبیل، قم را می توان اشاره کرد.
سرانجام این هنرمند گرانمایه در چهارم آذر1337ش فوت و در غرب تکیة سید محمدلطیف خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عباس، متولد 1256ش طراح باستان شناسی و یکی از هنرمندان معروف معاصر اصفهان و ایران بوده که خدمات بسیار ارزشمندی به آثار فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم نموده است.
کارگاه نصرالله رفائیل مغازه ای باریک و محقّر، تقریباً یک متر عرض و چهار متر عمق واقع در سمت شرقی چهارباغ عباسی مجاور عمارت سردر خیمه گاه و نزدیک دروازه دولت(میدان امام حسین) بود که در برنامة طرح ساماندهی بدنة شرقی چهارباغ تخریب گردید.
وی استاد نقاش مینیاتورساز و گچبر دهه های 30و40 بوده که در آن دوران سخت، خدمات بسیار ارزشمندی به آثار فرهنگی تاریخی ایران نموده است. از جمله تعمیرات و طراحی و بازسازیهای تزئینات صفة عمر (مدرسه مظفری) مسجد جامع اصفهان- تعمیرات و طراحی و بازسازیهای محراب معروف به اولجایتو در مسجد جامع اصفهان- مرمت و بازسازی های پنجرة معروف و ارزشمند درب امام و انتقال به چهلستون جهت حفاظت و نگهداری بهتر- طراحی و مرمت محراب زیرگنبد غربی و سردر مسجد جامع عباسی(مسجد امام) و تعمیرات و بازسازی های بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان، کرمان،اردبیل، قم را می توان اشاره کرد.
سرانجام این هنرمند گرانمایه در چهارم آذر1337ش پس از عمری خدمت صادقانه به فرهنگ و هنر این سرزمین فوت و در غرب تکیة سید محمدلطیف خواجویی به خاک سپرده شد. طرح ناتمام سنگ مزار استاد رفائیل اثر خود وی است.