شیخ علی اکبر رفیعی خوانساری

شیخ علی اکبر رفیعی خوانساری

شهرت :

رفیعی خوانساری
تاریخ وفات :
1316/02/18
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند آقا رفیع، از علمای قرن سیزدهم در اصفهان است. پدرش از احفاد حاج صانع و از علمای اخیار بوده و مسجدی به نام مسجد آقا رفیع در خوانسار به نام وی ساخته شده است.
شیخ علی اکبر در خوانسار متولد و پس از فراگیری تحصیلات دینی نزد مرحوم شیخ محمد تقی آقا نجفی مشغول رسیدگی به امور دینی گردید.
شیخ علی اکبر رفیعی روز یک شنبه 16 صفر 1356ق/ 18 اردیبهشت 1316ش فوت شد و پیکرش را در صحن تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک -سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا رفیع، از علمای قرن سیزدهم در اصفهان است. پدرش از احفاد حاج صانع و از علمای اخیار بوده و مسجدی به نام مسجد آقا رفیع در خوانسار به نام وی ساخته شده است.
شیخ علی اکبر در خوانسار متولد و پس از فراگیری تحصیلات دینی نزد مرحوم شیخ محمد تقی آقا نجفی مشغول رسیدگی به امور دینی گردید.
شیخ علی اکبر رفیعی روز یک شنبه 16 صفر 1356ق/ 18 اردیبهشت 1316ش فوت شد و پیکرش را در صحن تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک -سپردند.
از فرزندانش حجت الاسلام آقا رضا رفیعی است که در کنار پدر مدفون شده است. همچنین فرزند دیگر وی شیخ مرتضی رفیعی از علمای اصفهان بوده که به امر قضا در دادگستری اشتغال داشت.