حسن زرقونی

حسن زرقونی

شهرت :

زرقونی
تاریخ وفات :
1340/12/16
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند ابوالقاسم عباباف و بیگم آغا است. مادرش استاد سکمه دوزی، و نوة دختری سید محمد عبدالباقی، معلم عربی مدرسة اسقفیة اصفهان، در محلة لنبان بود.
حسن در سن 10 سالگی، پدرش را از دست داد و جهت کمک به معیشت خانواده؛ نزد شوهر خواهر خود، رحیم کاشی تراش و برادر وی، صمد کاشی-تراش و مدتی نزد عبدالغفار مصدق زاده به شاگردی رفت و در این مدت با هنر کاشی تراشی آشنا شد و خود از اساتید مسلم در طراحی و ترک بندی معرق کاری شد.
برادرش، حسین زرقونی، که از حسن کوچکتر بود؛ پس از تحصیلات در مدرسة اسقفیه و تعلیم نزد اساتید فوق، از اساتید هنر کاشی تراشی گردید.
از کارهای مهم این دو برادر یکی کاشی کاری گنبد کاخ گلستان و سایر قسمتهای آجرکاری و کاشی کاری کاخ مزبور بود. در این کار عبدالغفار مصدق-زاده نیز شرکت داشت.
همچنین از دیگر کارهای وی، ترمیم آجرکاری و کاشی کاری های میدان نقش جهان و پل های خواجو و الله وردی خان اصفهان و ترمیم و تجدید کاشی-کاری گنبد تکیة خاتون آبادی در تخت فولاد و ترمیم کاشی کاری و آجرکاری مدرسه چهارباغ و سردر آن مدرسه است.
ابراهیم زرقونی، از نوادگان سید محمد عبدالباقی که خود از اساتید بزرگ میناکاری بوده، می گوید: دایی های من هر دو استاد معرق بودند. آنها کاشی های کاخ گلستان را معرق می کردند و در رنگ آمیزی کاشی کم نظیر بودند.
حسین موقع کاشیکاری یکی از بناها از داربست به زمین پرتاب شد و سرانجام در دوم رمضان 1365ق فوت و روبروی تکیة خاتون آبادی در ضلع غربی آن به خاک سپرده شد. از کارهای وی علاوه بر همراهی با برادر بزرگترش در کارها، مدتی فعالیت در مساجد اهواز و مسجد سلیمان بود.
حسن به تنهایی کاشی کاری های مسجد لنبان اصفهان و ترمیم کاشی کاری ها و آجرکاری های کلیسای وانک جلفای اصفهان و کاشی کاری های امامزاده ای در نکوآباد لنجان و ترمیم یکی از مناره های منارجنبان را انجام داد.
سرانجام، وی در 16 اسفندماه 1340ش/ 26 رمضان 1381ق فوت و در کنار برادر به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ابوالقاسم عباباف و بیگم آغا است. مادرش استاد سکمه دوزی، و نوة دختری سید محمد عبدالباقی، معلم عربی مدرسة اسقفیة اصفهان، در محلة لنبان بود.
حسن در سن 10 سالگی، پدرش را از دست داد و جهت کمک به معیشت خانواده؛ نزد شوهر خواهر خود، رحیم کاشی تراش و برادر وی، صمد کاشی-تراش و مدتی نزد عبدالغفار مصدق زاده به شاگردی رفت و در این مدت با هنر کاشی تراشی آشنا شد و خود از اساتید مسلم در طراحی و ترک بندی معرق کاری شد.
برادرش، حسین زرقونی، که از حسن کوچکتر بود؛ پس از تحصیلات در مدرسة اسقفیه و تعلیم نزد اساتید فوق، از اساتید هنر کاشی تراشی گردید.
از کارهای مهم این دو برادر یکی کاشی کاری گنبد کاخ گلستان و سایر قسمتهای آجرکاری و کاشی کاری کاخ مزبور بود. در این کار عبدالغفار مصدق-زاده نیز شرکت داشت.
همچنین از دیگر کارهای وی، ترمیم آجرکاری و کاشی کاری های میدان نقش جهان و پل های خواجو و الله وردی خان اصفهان و ترمیم و تجدید کاشی-کاری گنبد تکیة خاتون آبادی در تخت فولاد و ترمیم کاشی کاری و آجرکاری مدرسه چهارباغ و سردر آن مدرسه است.
ابراهیم زرقونی، از نوادگان سید محمد عبدالباقی که خود از اساتید بزرگ میناکاری بوده، می گوید: دایی های من هر دو استاد معرق بودند. آنها کاشی های کاخ گلستان را معرق می کردند و در رنگ آمیزی کاشی کم نظیر بودند.
حسین موقع کاشیکاری یکی از بناها از داربست به زمین پرتاب شد و سرانجام در دوم رمضان 1365ق فوت و روبروی تکیة خاتون آبادی در ضلع غربی آن به خاک سپرده شد. از کارهای وی علاوه بر همراهی با برادر بزرگترش در کارها، مدتی فعالیت در مساجد اهواز و مسجد سلیمان بود.
حسن به تنهایی کاشی کاری های مسجد لنبان اصفهان و ترمیم کاشی کاری ها و آجرکاری های کلیسای وانک جلفای اصفهان و کاشی کاری های امامزاده ای در نکوآباد لنجان و ترمیم یکی از مناره های منارجنبان را انجام داد.
سرانجام، وی در 16 اسفندماه 1340ش/ 26 رمضان 1381ق فوت و در کنار برادر به خاک سپرده شد.