عبدالله خان سالار امجد

عبدالله خان سالار امجد

شهرت :

سالار امجد
تاریخ وفات :
1310/0*/0*
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
از خاندان ایل بیگی طایفه زراسوند باب دورکی شاخة هفت لنگ ایل بختیاری بود. پدرش رضا قلی خان ایل بیگی فرزند جعفر قلی خان دورکی و مادرش بی بی طلا دختر سلیمان خان بابادی بود. پدر عبدالله خان بارها به مناصب ایلخانی و ایل بیگی بختیاری و یا حکومت چهار محال و بختیاری رسید. از زمان تولد عبدالله خان آگاهی در دست نیست. در نهم ذیحجه 1326 در حملة نیروهای بختیاری به فرماندهی ابراهیم خان ضرغام السلطنه به شهر اصفهان، وی نیز برادرش، ضرغام السلطنه، را همراهی نمود و در فتح اصفهان شرکت داشت. در جنگ نیروهای دولت مشروطه با قوای محمد علی میرزای مخلوع در اشترنیان و فتح آنجا شرکت داشت. در همین ایام بود که به سالار امجد ملقب گردید. عبدالله خان در 1309ش درگذشت و در تکیة میر در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
از خاندان ایل بیگی طایفه زراسوند باب دورکی شاخة هفت لنگ ایل بختیاری بود. پدرش رضا قلی خان ایل بیگی فرزند جعفر قلی خان دورکی و مادرش بی بی طلا دختر سلیمان خان بابادی بود. پدر عبدالله خان بارها به مناصب ایلخانی و ایل بیگی بختیاری و یا حکومت چهار محال و بختیاری رسید. از زمان تولد عبدالله خان آگاهی در دست نیست. در نهم ذیحجه 1326 در حملة نیروهای بختیاری به فرماندهی ابراهیم خان ضرغام السلطنه به شهر اصفهان، وی نیز برادرش، ضرغام السلطنه، را همراهی نمود و در فتح اصفهان شرکت داشت. در جنگ نیروهای دولت مشروطه با قوای محمد علی میرزای مخلوع در اشترنیان و فتح آنجا شرکت داشت. در همین ایام بود که به سالار امجد ملقب گردید. عبدالله خان در 1309ش درگذشت و در تکیة میر در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد.