سید علی سجادالواعظین

سید علی سجادالواعظین

شهرت :

سجادالواعظین
تاریخ وفات :
1359/06/05
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ

معروف به سجادالواعظین، از مشاهیر و محترمین اهل منبر، فرزند سید محمدرضا صدرالذاكرین است. پدرش از روضه خوانان معروف اصفهان، متوفی شب 19 رمضان 1310ق مدفون در  مقبره سر قبر آقا ( خاندان امام جمعه ) محلة باب الدشت است. میر سید علی در بین عوام و خواص اصفهان، در كمال عزت و احترام و مقبول القول بود. منبرهای او مشتمل پند و اندرزهای دینی بود و در ذكر مصیبت، سلیقه ای مخصوص داشت كه مردم را شدیداً منقلب می نمود. وی در سال 1359ق فوت و داخل بقعة فاضل سراب به خاك سپرده شد.

از فرزندان وی سه نفر از وعاظ و فضلای اصفهان عبارتند از: سید فضل الله سجادالواعظین؛ سید علی نقی سجاد الواعظین؛ سید رضا حسن الحسینی.

سید فضل الله خود از وعاظان خوش بیان اصفهان بود كه در حدود سال 1330ق ولادت یافت و پس از طی تحصیلاتی چند، به وعظ و خطابه مشغول گردید. اما با وجود تسلّط به زبان عربی، صرف و نحو و ادبیات عرب، به جهت شرایط زمانی دوران رضاخان و سختگیری نسبت به علما، اجازه معمم شدن نیافت و همچون سایر علما از امور اجتماعی كناره گیری نمود. پس از شهریور سال 1320ش و بركناری رضاخان از سلطنت، وی وعظ و خطابه را از سرگرفت و در مجالس هفتگی به سخنرانی پرداخت. وی چندی نیز در حوزه درس آیت الله سید علی ابطحی حاضر می شد. سید فضل الله سجادالواعظین در روز چهارشنبه 16 شوال 1400ق / پنجم شهریور 1359ش فوت و در كنار پدر بزرگوارش به خاك سپرده شد.

حجت الاسلام والمسلمین، میر سید علی نقی سجاد الواعظین، از وعاظ اصفهان متوفی 10 شعبان 1404ق و مدفون در كنار پدر است.

سید رضا حسن الحسینی معروف به سجاد الواعظین فرزند دیگر، سید علی نیز از وعاظ و محترمین اصفهان متوفی 27 شعبان 1391ق و مدفون در كنار پدر است.


مشروح زندگی نامه

معروف به سجادالواعظین، از مشاهیر و محترمین اهل منبر، فرزند سید محمدرضا صدرالذاكرین است. پدرش از روضه خوانان معروف اصفهان، متوفی شب 19 رمضان 1310ق مدفون در  مقبره سر قبر آقا ( خاندان امام جمعه ) محلة باب الدشت است. میر سید علی در بین عوام و خواص اصفهان، در كمال عزت و احترام و مقبول القول بود. منبرهای او مشتمل پند و اندرزهای دینی بود و در ذكر مصیبت، سلیقه ای مخصوص داشت كه مردم را شدیداً منقلب می نمود. وی در سال 1359ق فوت و داخل بقعة فاضل سراب به خاك سپرده شد.

از فرزندان وی سه نفر از وعاظ و فضلای اصفهان عبارتند از: سید فضل الله سجادالواعظین؛ سید علی نقی سجاد الواعظین؛ سید رضا حسن الحسینی.

سید فضل الله خود از وعاظان خوش بیان اصفهان بود كه در حدود سال 1330ق ولادت یافت و پس از طی تحصیلاتی چند، به وعظ و خطابه مشغول گردید. اما با وجود تسلّط به زبان عربی، صرف و نحو و ادبیات عرب، به جهت شرایط زمانی دوران رضاخان و سختگیری نسبت به علما، اجازه معمم شدن نیافت و همچون سایر علما از امور اجتماعی كناره گیری نمود. پس از شهریور سال 1320ش و بركناری رضاخان از سلطنت، وی وعظ و خطابه را از سرگرفت و در مجالس هفتگی به سخنرانی پرداخت. وی چندی نیز در حوزه درس آیت الله سید علی ابطحی حاضر می شد. سید فضل الله سجادالواعظین در روز چهارشنبه 16 شوال 1400ق / پنجم شهریور 1359ش فوت و در كنار پدر بزرگوارش به خاك سپرده شد.

حجت الاسلام والمسلمین، میر سید علی نقی سجاد الواعظین، از وعاظ اصفهان متوفی 10 شعبان 1404ق و مدفون در كنار پدر است.

سید رضا حسن الحسینی معروف به سجاد الواعظین فرزند دیگر، سید علی نیز از وعاظ و محترمین اصفهان متوفی 27 شعبان 1391ق و مدفون در كنار پدر است.