عباس سروری

عباس سروری

شهرت :

سروری
تاریخ وفات :
1352/07/03
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
موسیقی دان
فرزند جلال خان، در سال 1289ش در خانواده ای هنرمند در اصفهان به دنیا آمد. پدرش جلال خان که در آن سالها، مدیریت یکی از هتل های قدیمی و شاید اولین هتل دایر در اصفهان به نام هتل گلزار را به عهده داشت، خود از اهالی هنر بود و در نواختن تار و ویلن چیره دست بود. عباس سروری از دوران نوجوانی به موسیقی علاقه مند گردید و نواختن تار را نزد پدر آغاز کرد. وی دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه را در اصفهان و در کالجی که توسط دو خواهر آمریکایی اداره می شد، سپری کرد. علاقة وی به نواختن تار به قدری بود که شب و روز خود را به فراگیری و نواختن این ساز می گذراند.
وی در سال 1330ش همراه با خانوادة خود به تهران نقل مکان نمود و در این شهر نیز به فعالیت هنری خود ادامه داد و در رادیو تهران همراه با استاد جلیل شهناز هر کدام به نوبت و به طور هفتگی به تکنوازی می پرداختند. استاد پس از چندی دوری از شهر و دیار محل زادگاه خود را بر نتافت و مجدداً به اصفهان بازگشت. در رادیو اصفهان نیز در قالب هنری در برنامه های موسیقی مشغول فعالیت شد.
وی در طول همکاری با رادیو اصفهان اثرات هنری کم نظیری را چه به صورت تکنوازی و چه به صورت گروهی با استادانی همچون جلال الدین تاج اصفهانی و حسن کسایی و دیگران از خود به یادگار گذاشت.
عباس سروری سرانجام در سن63 سالگی در سوم مهر 1352ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند جلال خان، در سال 1289ش در خانواده ای هنرمند در اصفهان به دنیا آمد. پدرش جلال خان که در آن سالها، مدیریت یکی از هتل های قدیمی و شاید اولین هتل دایر در اصفهان به نام هتل گلزار را به عهده داشت، خود از اهالی هنر بود و در نواختن تار و ویلن چیره دست بود. عباس سروری از دوران نوجوانی به موسیقی علاقه مند گردید و نواختن تار را نزد پدر آغاز کرد. وی دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه را در اصفهان و در کالجی که توسط دو خواهر آمریکایی اداره می شد، سپری کرد. علاقة وی به نواختن تار به قدری بود که شب و روز خود را به فراگیری و نواختن این ساز می گذراند.
وی در سال 1330ش همراه با خانوادة خود به تهران نقل مکان نمود و در این شهر نیز به فعالیت هنری خود ادامه داد و در رادیو تهران همراه با استاد جلیل شهناز هر کدام به نوبت و به طور هفتگی به تکنوازی می پرداختند. استاد پس از چندی دوری از شهر و دیار محل زادگاه خود را بر نتافت و مجدداً به اصفهان بازگشت. در رادیو اصفهان نیز در قالب هنری در برنامه های موسیقی مشغول فعالیت شد.
وی در طول همکاری با رادیو اصفهان اثرات هنری کم نظیری را چه به صورت تکنوازی و چه به صورت گروهی با استادانی همچون جلال الدین تاج اصفهانی و حسن کسایی و دیگران از خود به یادگار گذاشت.
عباس سروری سرانجام در سن63 سالگی در سوم مهر 1352ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.