استاد غلامحسین سنمار

استاد غلامحسین سنمار

شهرت :

استاد غلامحسین سنمار
تاریخ وفات :
24/07/1387
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
معمار
از بهترین معماران و استادکاران اصفهانی، در حدود سال 1230ش متولد شد. پدرش استاد ابوالقاسم معروف به خاتم ساز از اساتید معماری روزگار خود بود و غلامحسین ابتدا از پدرش فنون معماری را فرا گرفت. دیگر استاد وی در فنون معماری قدیم استاد اسماعیل معمار ( معمار اصلی مجموعه مسجد رکن الملک) می باشد که سالها با وی به همکاری پرداخت و پس از چندی به دامادی وی درآمد. او به واسطه حسین معارفی ( استاد معروف و از معماران وقت اداره معارف) به همکاری در آن اداره دعوت شد و از همین طریق در مرمت و احیای بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان نقش اساسی ایفا نمود. وی سالها در خدمت به هموطنان و همشهریان خود صادقانه به مرمت و احیا و باز پیرایی بناهای تاریخی و مذهبی اصفهان پرداخت و توانست بسیار از این بناها را از انهدام نجات دهد. به جرأت می توان گفت در اکثر بناهای مهم تاریخی اصفهان مرمت هایی توسط او انجام گرفته است که ذکر آنها در این مقاله سخن را به درازا می کشاند، از جمله اقدامات مهم و معروف این استاد می توان به موارد زیر اشاره داشت:
1- همکاری در ساخت مجموعه مسجد، مدرسه و آب انبار رکن الملک در کنار استاد اسماعیل معمار که به دستور رکن الملک انجام شد؛
2- مرمت های وسیع در مسجد جامع اصفهان حدود 1300ش؛
3- ارائه و اجرای طرح رفع خطر از دو مناره و گنبد مسجد امام( طرح کلاف آهنی) 1312ش؛
4- ساخت دبیرستان سعدی در ضلع غربی میدان نقش جهان حدود 1315ش؛
5- رفع خطر و مرمت مسجد شیخ لطف الله 1312ش؛
6- استحکام بخشی سقف بازارهای اطراف میدان امام و ایجاد تغییرات کلی در بدنه میدان؛
7- شرکت در مرمت ایوان مدائن در عراق؛
8- ساخت منزل میرزا ابوالقاسم طرب.
این استاد دارای شش اولاد پسر بود که سه نفر از آنها به نام های هاشم، رجبعلی، ابوالقاسم به راه پدر رفته و از اساتید بنام زمان خود شدند.
استاد غلامحسین سنمار سرانجام در24 رجب 1387ق در سنین بالای 110 سالگی وفات یافت و در تکیة ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از بهترین معماران و استادکاران اصفهانی، در حدود سال 1230ش متولد شد. پدرش استاد ابوالقاسم معروف به خاتم ساز از اساتید معماری روزگار خود بود و غلامحسین ابتدا از پدرش فنون معماری را فرا گرفت. دیگر استاد وی در فنون معماری قدیم استاد اسماعیل معمار ( معمار اصلی مجموعه مسجد رکن الملک) می باشد که سالها با وی به همکاری پرداخت و پس از چندی به دامادی وی درآمد. او به واسطه حسین معارفی ( استاد معروف و از معماران وقت اداره معارف) به همکاری در آن اداره دعوت شد و از همین طریق در مرمت و احیای بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان نقش اساسی ایفا نمود. وی سالها در خدمت به هموطنان و همشهریان خود صادقانه به مرمت و احیا و باز پیرایی بناهای تاریخی و مذهبی اصفهان پرداخت و توانست بسیار از این بناها را از انهدام نجات دهد. به جرأت می توان گفت در اکثر بناهای مهم تاریخی اصفهان مرمت هایی توسط او انجام گرفته است که ذکر آنها در این مقاله سخن را به درازا می کشاند، از جمله اقدامات مهم و معروف این استاد می توان به موارد زیر اشاره داشت:
1- همکاری در ساخت مجموعه مسجد، مدرسه و آب انبار رکن الملک در کنار استاد اسماعیل معمار که به دستور رکن الملک انجام شد؛
2- مرمت های وسیع در مسجد جامع اصفهان حدود 1300ش؛
3- ارائه و اجرای طرح رفع خطر از دو مناره و گنبد مسجد امام( طرح کلاف آهنی) 1312ش؛
4- ساخت دبیرستان سعدی در ضلع غربی میدان نقش جهان حدود 1315ش؛
5- رفع خطر و مرمت مسجد شیخ لطف الله 1312ش؛
6- استحکام بخشی سقف بازارهای اطراف میدان امام و ایجاد تغییرات کلی در بدنه میدان؛
7- شرکت در مرمت ایوان مدائن در عراق؛
8- ساخت منزل میرزا ابوالقاسم طرب.
قابل ذکر است که کارشناسان داخلی و خارجی ( همچون اندره گدار فرانسوی و پوپ آمریکایی و دکتر لطف الله هنرفر و ...) از شیوه مرمت و نحوه عملکرد وی بازدید کرده و ضمن تأیید، او را شایسته تقدیر دانستند.
این استاد دارای شش اولاد پسر بود که سه نفر از آنها به نام های هاشم، رجبعلی، ابوالقاسم به راه پدر رفته و از اساتید بنام زمان خود شدند.
استاد غلامحسین سنمار سرانجام در24 رجب 1387ق در سنین بالای 110 سالگی وفات یافت و در تکیة ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد. اشعاری از صغیر اصفهانی شاعر معروف در وصف وی، بر روی سنگ قبرش نقش بسته است.