ملا مهدی شاه طوری

ملا مهدی شاه طوری

شهرت :

شاه طوری
تاریخ وفات :
11/03/1319
مزار :
تکیه بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند ملا عبدالرزاق و از علمای ربانی و فقیه فاضل قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی از شاگردان شیخ محمد باقر مسجد شاهی و علامه میر سید محمد شهشهانی و دیگر علمای بزرگ بوده است. ملا مهدی پس از تحصیلات به شاه طور از قراّء رویدشت اصفهان زادگاهش رفته و به ارشاد و هدایت مردم و امامت جماعت و رسیدگی به امور شرعی اشتغال داشت.
این عالم فاضل در 11 ربیع الاول 1319ق فوت و پیکرش در صحن شرقی تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا عبدالرزاق و از علمای ربانی و فقیه فاضل قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی از شاگردان شیخ محمد باقر مسجد شاهی و علامه میر سید محمد شهشهانی و دیگر علمای بزرگ بوده است. ملا مهدی پس از تحصیلات به شاه طور از قراّء رویدشت اصفهان زادگاهش رفته و به ارشاد و هدایت مردم و امامت جماعت و رسیدگی به امور شرعی اشتغال داشت.
این عالم فاضل در 11 ربیع الاول 1319ق فوت و پیکرش در صحن شرقی تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد.
متن سنگ مزار وی چنین است: « هذا تربة العالم الجلیل والفقیه الاصیل سلمان الزمان ملامحمدمهدی شاه طوری سلیل المغفور المبرور التقی المنتخب الوفی المنتجب ابی ذر الدوران ملا عبدالرزاق طاب ثراهما فی 11 ربیع الاول1319».