میرزا حسین شریف معمار

میرزا حسین شریف معمار

شهرت :

شریف معمار
تاریخ وفات :
1344/08/20
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
خیر و نیکوکار
فرزند استاد خلیل معمار. وی معمار و عاشق و دلباخته انجام امور خیریه و کارهای عام المنفعه بوده است.
استاد شریف معمار، چند سال زیر نظر پدرش استاد خلیل و اساتید دیگر معماری گذراند و فنون و رموز معماری را فراگرفت و توانست در طول عمر خود بناهایی شامل مسجد، مدرسه و حمام از خود به یادگار گذارد. خدمات وی به دین و اجتماع را می توان به دو قسمت داخل شهر اصفهان و خارج از شهر بیان نمود. اولین خدمت شریف معمار در خارج از اصفهان، یکی نظارت در امر ساختمان مسجدی در «هفت تپة» خوزستان است که یک محلة کارگری و فاقد مسجد بوده است. همچنین خدمات وی در اعتاب مقدسه، سرپرستی و معماری قسمتی از ساختمان حسینة کربلا، سرپرستی ساختمان حسینیه در شهر سامرا، سرپرستی ساختمان دو باب حمام در شهر سامرا، که همة این ها همراه با پرداخت قسمتی از مخارج توسط ایشان بوده است.
از فعالیت های عمرانی وی در اصفهان نیز موارد زیر را می توان اشاره کرد: از سال 1332ش نهضتی در تعمیر مساجد و مدارس در اصفهان با توجه به نظر مخصوص آیت الله بروجردی شروع شد و شریف معمار در این گونه تعمیرات نقش مهمی را ایفا نمود. از آن جمله تعمیر مدرسة صدرخواجو، سنگفرش نمودن مسجد حکیم، سنگفرش مسجد امام، سنگفرش مسجد جامع، تعمیر مدرسه صدر بازار، تعمیر مدرسه ملا عبدالله، ساختمان مسجد خاکی معروف به مسجد صاحب الزمان (عج) در محله خواجو، ساخت گرمابة شریف در خیابان چهارباغ خواجو را می توان نام برد. از دیگر خدمات او طبع کتاب « تاریخچه محله خواجو و وقف نامه حمام» است که قبل از انتشار آن دنیا را وداع گفت.
سرانجام استاد شریف معمار پس از یک عمر خدمتگذاری در روز پنج شنبه هفدهم رجب 1385ق/ بیستم آبان ماه 1344ش بر اثر تصادف فوت و در تکیة ملک ( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند استاد خلیل معمار. وی معمار و عاشق و دلباخته انجام امور خیریه و کارهای عام المنفعه بوده است.
استاد شریف معمار، چند سال زیر نظر پدرش استاد خلیل و اساتید دیگر معماری گذراند و فنون و رموز معماری را فراگرفت و توانست در طول عمر خود بناهایی شامل مسجد، مدرسه و حمام از خود به یادگار گذارد. خدمات وی به دین و اجتماع را می توان به دو قسمت داخل شهر اصفهان و خارج از شهر بیان نمود. اولین خدمت شریف معمار در خارج از اصفهان، یکی نظارت در امر ساختمان مسجدی در «هفت تپة» خوزستان است که یک محلة کارگری و فاقد مسجد بوده است. همچنین خدمات وی در اعتاب مقدسه، سرپرستی و معماری قسمتی از ساختمان حسینة کربلا، سرپرستی ساختمان حسینیه در شهر سامرا، سرپرستی ساختمان دو باب حمام در شهر سامرا، که همة این ها همراه با پرداخت قسمتی از مخارج توسط ایشان بوده است.
از فعالیت های عمرانی وی در اصفهان نیز موارد زیر را می توان اشاره کرد: از سال 1332ش نهضتی در تعمیر مساجد و مدارس در اصفهان با توجه به نظر مخصوص آیت الله بروجردی شروع شد و شریف معمار در این گونه تعمیرات نقش مهمی را ایفا نمود. از آن جمله تعمیر مدرسة صدرخواجو، سنگفرش نمودن مسجد حکیم، سنگفرش مسجد امام، سنگفرش مسجد جامع، تعمیر مدرسه صدر بازار، تعمیر مدرسه ملا عبدالله، ساختمان مسجد خاکی معروف به مسجد صاحب الزمان (عج) در محله خواجو، ساخت گرمابة شریف در خیابان چهارباغ خواجو را می توان نام برد. از دیگر خدمات او طبع کتاب « تاریخچه محله خواجو و وقف نامه حمام» است که قبل از انتشار آن دنیا را وداع گفت.
سرانجام استاد شریف معمار پس از یک عمر خدمتگذاری در روز پنج شنبه هفدهم رجب 1385ق/ بیستم آبان ماه 1344ش بر اثر تصادف فوت و در تکیة ملک ( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.