سید حبیب الله شریف واقفی

سید حبیب الله شریف واقفی

شهرت :

شریف واقفی
تاریخ وفات :
1347/11/01
مزار :
تکیه امام جمعه
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند میرزا جعفر بن میرزا یوسف شریف واقفی نطنزی در سال 1281ش در روستای نطنز متولد شد. پدرش میرزا جعفر از دودمان سیدحسن الحسنی مشهور به سید واقف بود ( همانجا) و نسب شان امام سجاد(ع) می رسد. جد سادات واقفی ملقب به تاج الدین حسن یا سید واقف است. به دلیل آن که موقوفات زیاد از خود به جای گذارده است. وی تحصیلاتش را در روستای افوشته در مکتب خانه های محلی به انجام رسانید. از طریق ادارة املاک مختصر خود و کشاورزی در آنها، امرار معاش می کرد. وی از ذوق شاعری هم بهره مند بود. میرزا جعفر به سال 1317ش فوت و در آرامگاه سید واقف افوشته به خاک سپرده شد.
از فرزندانش استاد میرزا حسین شریف واقفی از اساتید نقاشی روی کاشی و سرامیک و از مدرسان هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و صاحب مقالاتی در این زمینه است. وی به سال 1347ش در تهران فوت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد.
دومین فرزند میرزا جعفر، استاد سید حبیب الله شریف واقفی در سال 1281ش در افوشتة نطنز دیده به جهان گشود. پس از خواندن تحصیلات مقدماتی به توصیة برادرش، میرزا حسین به تهران رفت و در کارگاه زری بافی ادارة هنرهای زیبا به فراگیری هنر زری بافی پرداخت و با کسب تجربه و پیدا کردن مهارت هر چه بیشتر از استادان مسلم این رشته شد.
سید حبیب الله تا سال 1327ش در تهران به کار ادامه داد. ولی به علت آن که برادر بزرگش، استاد حسین، در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان سرپرستی کارگاه نقاشی روی کاشی و سرامیک را عهده دار بود، او نیز تصمیم گرفت که خود را به هنرستان مذکور منتقل کند و در همان سال به اصفهان آمد و در کارگاه زری بافی به کار مشغول شد و با همکاری سایر استادان این فن، موفق به تهیه پارچه های زربفت در بهترین نوع و نقش شد و در تربیت شاگردان هنرمند نقش ممتازی داشت. سید حبیب الله مدتی نیز در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به تعلیم زری بافی اشتغال داشت.
این هنرمند توانا سرانجام بر اثر ابتلا به سرطان مری در بهمن سال 1347ش درگذشت و در تکیة امام جمعه به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا جعفر بن میرزا یوسف شریف واقفی نطنزی در سال 1281ش در روستای نطنز متولد شد. پدرش میرزا جعفر از دودمان سیدحسن الحسنی مشهور به سید واقف بود ( همانجا) و نسب شان امام سجاد(ع) می رسد. جد سادات واقفی ملقب به تاج الدین حسن یا سید واقف است. به دلیل آن که موقوفات زیاد از خود به جای گذارده است. وی تحصیلاتش را در روستای افوشته در مکتب خانه های محلی به انجام رسانید. از طریق ادارة املاک مختصر خود و کشاورزی در آنها، امرار معاش می کرد. وی از ذوق شاعری هم بهره مند بود. میرزا جعفر به سال 1317ش فوت و در آرامگاه سید واقف افوشته به خاک سپرده شد.
از فرزندانش استاد میرزا حسین شریف واقفی از اساتید نقاشی روی کاشی و سرامیک و از مدرسان هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و صاحب مقالاتی در این زمینه است. وی به سال 1347ش در تهران فوت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد.
دومین فرزند میرزا جعفر، استاد سید حبیب الله شریف واقفی در سال 1281ش در افوشتة نطنز دیده به جهان گشود. پس از خواندن تحصیلات مقدماتی به توصیة برادرش، میرزا حسین به تهران رفت و در کارگاه زری بافی ادارة هنرهای زیبا به فراگیری هنر زری بافی پرداخت و با کسب تجربه و پیدا کردن مهارت هر چه بیشتر از استادان مسلم این رشته شد.
سید حبیب الله تا سال 1327ش در تهران به کار ادامه داد. ولی به علت آن که برادر بزرگش، استاد حسین، در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان سرپرستی کارگاه نقاشی روی کاشی و سرامیک را عهده دار بود، او نیز تصمیم گرفت که خود را به هنرستان مذکور منتقل کند و در همان سال به اصفهان آمد و در کارگاه زری بافی به کار مشغول شد و با همکاری سایر استادان این فن، موفق به تهیه پارچه های زربفت در بهترین نوع و نقش شد و در تربیت شاگردان هنرمند نقش ممتازی داشت. سید حبیب الله مدتی نیز در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به تعلیم زری بافی اشتغال داشت.
این هنرمند توانا سرانجام بر اثر ابتلا به سرطان مری در بهمن سال 1347ش درگذشت و در تکیة امام جمعه به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی شهید مجاهد سید مجید شریف واقفی از مبارزان دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان است.