اکبرخان صدری شیرانی

اکبرخان صدری شیرانی

شهرت :

صدری شیرانی
تاریخ وفات :
1340/04/20
مزار :
تکیه صدر
زمینه فعالیت :
فرزند عبدالحسین خان بن جلال الدین صدری در سال1280ش در محله لنبان اصفهان به دنیا آمد.
اکبرخان پس از فراگیری علوم زمان خود به کار و فعالیت پرداخت. از کارهای عام المنفعه صدری پایه ریزی خیابان مسجد لنبان بوده که با آزاد سازی قسمتی از باغ منزل خود زمینه ایجاد این خیابان را فراهم نمود و در زمانی که عضو انجمن شهر اصفهان شد آن را تکمیل نمود.
از اقدامات دیگر او ایجاد دبیرستان صائب می باشد که محل زمین آن از موقوفات امین الدوله صدراعظم جد پدری ایشان بوده و به مناسب مجاورت آن با خیابان صائب تبدیل به انبار اثاثیه و کارگاههای مکانیکی و صافکاری و تعمیرات اتومبیل شده بود و با شروع کار ساختمان دبیرستان کلیه کارگاهها از این محل تغییر مکان دادند. از دیگر اقدامات او پیگیری و اقدامات او در ساخت و مرمت مقبره صائب می باشد.
اکبرخان در بین سالهای 1337 و 1338 از طرف اهالی بخش یک اصفهان به نمایندگی شورای انجمن شهر انتخاب گردید و موفق شد در این دوران خدمات ارزندة را به شهر نماید.
از خصوصیات اخلاقی ایشان جوانمردی و فتوت که خاصه عیاران است می باشد. وی همیشه در زندگی پایبند به معتقدات دینی و دوری از تجمل گرایی بود. اکبرخان صدری در زمینه حفر قنوات و چاههای سطحی و عمیق و لایروبی قنوات و آماده سازی زمین برای زراعت و درختکاری اشتغال زایی می نمود و به عمران و آبادی توجه ویژه داشت. او همچنین در این زمینه با توجه به آشنایی به امور کشاورزی و آگاهی نسبت به قوانین و فقه اسلامی در این مورد به رفع اختلافات بین مالکان می پرداخت و روی همین اصل در شمار مصدقین و کارشناسان شناخته می شد.
وی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس پرورش، 15 بهمن و صائب بوده و همه ساله در ایام عید نوروز با کمک خیران اصفهانی کمکهای نقدی و جنسی از جمله کفش و پوشاک را جمع آوری و در بین دانش آموزان بی بضاعت تقسیم می نمود.
اکبر خان صدری سرانجام در 20 تیر 1340ش فوت و در تکیه خاندان صدری در تخت فولاد به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالحسین خان بن جلال الدین صدری در سال1280ش در محله لنبان اصفهان به دنیا آمد. جد بزرگش حاجی محمدحسین خان صدراصفهانی یکی از مردان تاریخی معروف ایران است که از لحاظ آثار خیری که از خود باقی گذاشته قابل است. صدر اصفهانی در دوران حیات، ریاست و مناصب دنیوی و درک فیض ثواب اخروی را با هم جمع کرده بود.
اکبرخان پس از فراگیری علوم زمان خود به کار و فعالیت پرداخت. از کارهای عام المنفعه صدری پایه ریزی خیابان مسجد لنبان بوده که با آزاد سازی قسمتی از باغ منزل خود زمینه ایجاد این خیابان را فراهم نمود و در زمانی که عضو انجمن شهر اصفهان شد آن را تکمیل نمود.
از اقدامات دیگر او ایجاد دبیرستان صائب می باشد که محل زمین آن از موقوفات امین الدوله صدراعظم جد پدری ایشان بوده و به مناسب مجاورت آن با خیابان صائب تبدیل به انبار اثاثیه و کارگاههای مکانیکی و صافکاری و تعمیرات اتومبیل شده بود و با شروع کار ساختمان دبیرستان کلیه کارگاهها از این محل تغییر مکان دادند. از دیگر اقدامات او پیگیری و اقدامات او در ساخت و مرمت مقبره صائب می باشد.
اکبرخان در بین سالهای 1337 و 1338 از طرف اهالی بخش یک اصفهان به نمایندگی شورای انجمن شهر انتخاب گردید و موفق شد در این دوران خدمات ارزندة را به شهر نماید.
از خصوصیات اخلاقی ایشان جوانمردی و فتوت که خاصه عیاران است می باشد. وی همیشه در زندگی پایبند به معتقدات دینی و دوری از تجمل گرایی بود. اکبرخان صدری در زمینه حفر قنوات و چاههای سطحی و عمیق و لایروبی قنوات و آماده سازی زمین برای زراعت و درختکاری اشتغال زایی می نمود و به عمران و آبادی توجه ویژه داشت. او همچنین در این زمینه با توجه به آشنایی به امور کشاورزی و آگاهی نسبت به قوانین و فقه اسلامی در این مورد به رفع اختلافات بین مالکان می پرداخت و روی همین اصل در شمار مصدقین و کارشناسان شناخته می شد.
وی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس پرورش، 15 بهمن و صائب بوده و همه ساله در ایام عید نوروز با کمک خیران اصفهانی کمکهای نقدی و جنسی از جمله کفش و پوشاک را جمع آوری و در بین دانش آموزان بی بضاعت تقسیم می نمود.
اکبر خان صدری سرانجام در 20 تیر 1340ش فوت و در تکیه خاندان صدری در تخت فولاد به خاک سپرده شد.