شیخ محمدعلی صرامی

شیخ محمدعلی صرامی

شهرت :

صرامی
تاریخ وفات :
1142/01/01
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
مدرس,عالم ربانی,خطیب و واعظ

 

فرزند آقا غلامحسین، در سال 1290ش در سده اصفهان به دنیا آمد. پدرش از زهاد زمان و معتمد مردم بوده و مادرش جهان سلطان اهل ذکر و قرآن و مسلط به هنر نقاشی روی پارچه بود. او در خانواده ای اهل علم و معرفت بزرگ شده بود. چنانکه برادرش شیخ محمدکریم و خواهرش منور سلطان نیز معلم قرآن و مربی جوانان بودند. محمدعلی پس از طی مقدمات در زادگاهش جهت فراگیری علوم دینی به مدرسة جده بزرگ اصفهان عزیمت نمود و پس از ده سال تحصیل در اصفهان به زادگاهش بازگشت و به ارشاد و تدریس و ترویج امور دینی پرداخت. وی جهت ارتزاق و عدم اتکا به شهریه طلبگی در منزل به تولید پارچه می پرداخت. شیخ محمدعلی در سال1323ش ازدواج کرد و مجدداً عازم اصفهان و ساکن مدرسه جده بزرگ گردید. از اساتید او در این زمان حاج آقا رحیم ارباب بوده که اردات خاصی نیز خدمت ایشان داشته است. از هم مباحثه ای ها و همدرسان وی شهید حاج آقا عطاءالله اشرفی اصفهانی، میرزا عبدالجواد جبل عاملی، حاج آقا امام امامی سدهی، سید رضا حجازی، سید محمدجواد غروی، خانم مجتهده نصرت امین، جلال الدین همایی، ابوالقاسم پاینده و شیخ حسینعلی منتظری اشاره کرد.

وی با بانو مجتهده امین، مباحثة علمی، خاصه در مباحث تفسیر و اخلاق داشته است.

شیخ محمدعلی همچنین سفرهای تبلیغی به نقاط مختلف کشور داشته و حتی در سال 1328ش جهت تبلیغ امور دینی سفری به کشور کویت نموده است. وی به توصیه استادان و حوزة علمیة اصفهان و درخواست اهالی لنجان مدتی در آن منطقه ساکن و به امامت جماعت و امور مذهبی می پرداخت.

شیخ محمدعلی زندگی ساده ای داشته و شاگردان و آشنایان همواره او را به حسن خلق و ساده زیستی یاد می کنند.

از وی دست نوشته هایی در زمینه های اخلاقی و ارشادی به جای مانده است. وی بیشتر به بیان گفتاری عنایت داشته تا بیان نوشتاری و منزل او همیشه محل رفت و آمد اهل علم و محل بحث و مباحثه بین بزرگان بوده است.

 

این عالم ربانی سرانجام در روز دوشنبه20 شعبان1382ق/1342ش در خمینی شهر فوت و پس از تشییع در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.

 

از فرزندان شیخ محمد علی صرامی یک دختر و سه فرزند پسر به جای مانده است: حسین صرامی استاد دانشگاه صاحب تحقیقات و تألیفاتی از جمله «بررسی مشاغل غیر رسمی»؛ « دانشگاه باستانی جندی شاپور» و غیره است و همچنین حسن و محمود صرامی از قضات خوش نام دادگستری اصفهانند


مشروح زندگی نامه

شیخ محمدعلی صرامی

فرزند آقا غلامحسین، در سال 1290ش در سده اصفهان به دنیا آمد. پدرش از زهاد زمان و معتمد مردم بوده و مادرش جهان سلطان اهل ذکر و قرآن و مسلط به هنر نقاشی روی پارچه بود. او در خانواده ای اهل علم و معرفت بزرگ شده بود. چنانکه برادرش شیخ محمدکریم و خواهرش منور سلطان نیز معلم قرآن و مربی جوانان بودند. محمدعلی پس از طی مقدمات در زادگاهش جهت فراگیری علوم دینی به مدرسة جده بزرگ اصفهان عزیمت نمود و پس از ده سال تحصیل در اصفهان به زادگاهش بازگشت و به ارشاد و تدریس و ترویج امور دینی پرداخت. وی جهت ارتزاق و عدم اتکا به شهریه طلبگی در منزل به تولید پارچه می پرداخت. شیخ محمدعلی در سال1323ش ازدواج کرد و مجدداً عازم اصفهان و ساکن مدرسه جده بزرگ گردید. از اساتید او در این زمان حاج آقا رحیم ارباب بوده که اردات خاصی نیز خدمت ایشان داشته است. از هم مباحثه ای ها و همدرسان وی شهید حاج آقا عطاءالله اشرفی اصفهانی، میرزا عبدالجواد جبل عاملی، حاج آقا امام امامی سدهی، سید رضا حجازی، سید محمدجواد غروی، خانم مجتهده نصرت امین، جلال الدین همایی، ابوالقاسم پاینده و شیخ حسینعلی منتظری اشاره کرد.

وی با بانو مجتهده امین، مباحثة علمی، خاصه در مباحث تفسیر و اخلاق داشته است.

شیخ محمدعلی همچنین سفرهای تبلیغی به نقاط مختلف کشور داشته و حتی در سال 1328ش جهت تبلیغ امور دینی سفری به کشور کویت نموده است. وی به توصیه استادان و حوزة علمیة اصفهان و درخواست اهالی لنجان مدتی در آن منطقه ساکن و به امامت جماعت و امور مذهبی می پرداخت.

شیخ محمدعلی زندگی ساده ای داشته و شاگردان و آشنایان همواره او را به حسن خلق و ساده زیستی یاد می کنند.

از وی دست نوشته هایی در زمینه های اخلاقی و ارشادی به جای مانده است. وی بیشتر به بیان گفتاری عنایت داشته تا بیان نوشتاری و منزل او همیشه محل رفت و آمد اهل علم و محل بحث و مباحثه بین بزرگان بوده است.

 

این عالم ربانی سرانجام در روز دوشنبه20 شعبان1382ق/1342ش در خمینی شهر فوت و پس از تشییع در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.

 

از فرزندان شیخ محمد علی صرامی یک دختر و سه فرزند پسر به جای مانده است: حسین صرامی استاد دانشگاه صاحب تحقیقات و تألیفاتی از جمله «بررسی مشاغل غیر رسمی»؛ « دانشگاه باستانی جندی شاپور» و غیره است و همچنین حسن و محمود صرامی از قضات خوش نام دادگستری اصفهانند