سید محمد طباطبایی اسلامی

سید محمد طباطبایی اسلامی

شهرت :

طباطبایی اسلامی
تاریخ وفات :
1353/08/12
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
معروف به میرزا محمد فرزند سید اسماعیل شیخ الاسلام، نبیرة میر محمد حسین شیخ الاسلام و از احفاد میرزا رفیعا بوده که در سال1295ش، در محلة باب الرحی، در شهر اردستان به دنیا آمد.
تحصیلات ابتدایی و مقدماتی صرف و نحو را در زادگاه خود فرا گرفت و به خدمت آموزش و پرورش درآمد. وی مدتها در قهپایه مشغول خدمت بود و سپس در مدارس اردستان به تدریس پرداخت و زمانی مدیر یکی از مدارس اردستان بود. این مرد، شاعری لطیفه پرداز، شوخ-طبع و در عین حال حساس، زودرنج و نکته سنج بود. از زمان کودکی، شعر می سرود و در سرودن انواع و اقسام شعر و استقبال از شعرای گذشته و تضمین غزلیات حافظ، کمال استادی را به خرج می داده است. ولی متأسفانه علاقه به ثبت و ضبط اشعار خود نداشته و حتی تخلصی برای خود انتخاب نکرده است.
سید محمد طباطبایی اسلامی در 12 آبان 1353ش فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
معروف به میرزا محمد فرزند سید اسماعیل شیخ الاسلام، نبیرة میر محمد حسین شیخ الاسلام و از احفاد میرزا رفیعا بوده که در سال1295ش، در محلة باب الرحی، در شهر اردستان به دنیا آمد.
تحصیلات ابتدایی و مقدماتی صرف و نحو را در زادگاه خود فرا گرفت و به خدمت آموزش و پرورش درآمد. وی مدتها در قهپایه مشغول خدمت بود و سپس در مدارس اردستان به تدریس پرداخت و زمانی مدیر یکی از مدارس اردستان بود. این مرد، شاعری لطیفه پرداز، شوخ طبع و در عین حال حساس، زودرنج و نکته سنج بود. از زمان کودکی، شعر می سرود و در سرودن انواع و اقسام شعر و استقبال از شعرای گذشته و تضمین غزلیات حافظ، کمال استادی را به خرج می داده است. ولی متأسفانه علاقه به ثبت و ضبط اشعار خود نداشته و حتی تخلصی برای خود انتخاب نکرده است.
آنچه از او باقی است، اشعار و ابیاتی است که شاگردانش در کلاس درس و یا رفقایش در معاشرت از او ضبط کرده اند. در نثر نویسی نیز زبردست و در سخنرانی و در ریاضیات و فن تدریس نیز متبحر بود.
سید محمد طباطبایی اسلامی در 12 آبان 1353ش فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.
خواهر وی فرخنده خانم اسلامی نیز، یکی از بانوان فرهنگی اردستان بود که با تحمل مشقات فراوان، شاگردان بسیاری را تربیت کرد و در مقام نخستین پرورش دهنده طبقة زنان در تاریخ فرهنگ اردستان، جایگاهی والا دارد. این بانوی فرهنگی به تدریس و آموزش، عشق می ورزید و بیشتر بانوان تحصیل کرده اردستان، زمانی شاگرد او بوده اند و از او به نیکی یاد می کنند.