میرزامحمدباقر طبیب

میرزامحمدباقر طبیب

شهرت :

میرزامحمدباقر طبیب
تاریخ وفات :
11/03/1370
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند حاج محمد اسماعیل بن ابراهیم بن حسینعلی بن شمس علی پوده ای سمیرمی اصفهانی است. وی در حدود سال1300ق متولد شد. از پزشکان حاذق و ماهر اصفهان و از شاگردان حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی بوده است. وی در اصفهان و حبیب آباد برخوردار، جندق و انارک به طبابت مشغول بود. طبیب در شب پنج شنبه 11ربیع الاول 1370ق فوت و در تکیة آغاباشی به خاک سپرده شد.
وی برادر میرزا کریم طبیب پوده ای و حاج میرزا علی جراح، از پزشکان ساکن محلة خواجو بوده که در مدرسة ملا عبدالله طبابت می کرده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج محمد اسماعیل بن ابراهیم بن حسینعلی بن شمس علی پوده ای سمیرمی اصفهانی است. وی در حدود سال1300ق متولد شد. از پزشکان حاذق و ماهر اصفهان و از شاگردان حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی بوده است. وی در اصفهان و حبیب آباد برخوردار، جندق و انارک به طبابت مشغول بود. طبیب در شب پنج شنبه 11ربیع الاول 1370ق فوت و در تکیة آغاباشی به خاک سپرده شد.
وی برادر میرزا کریم طبیب پوده ای و حاج میرزا علی جراح، از پزشکان ساکن محلة خواجو بوده که در مدرسة ملا عبدالله طبابت می کرده است.