سیدعلی طبیب فتاح

سیدعلی طبیب فتاح

شهرت :

طبیب فتاح
تاریخ وفات :
2/09/1367
مزار :
تکیه صاحب مکیال المکارم
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند سید محمد جعفر موسوی، از اطباء حاذق و متبحر قرن چهاردهم هجری است. سال ها در اصفهان طبابت می نموده و مردی متدین و انسان دوست و غمخوار بیماران نیازمند بوده است. وی سرانجام در روز2 رمضان1367ق وفات یافت و نزدیک لسان الارض جنب مزار سید محمد تقی فقیه احمدآبادی مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد جعفر موسوی، از اطباء حاذق و متبحر قرن چهاردهم هجری است. سال ها در اصفهان طبابت می نموده و مردی متدین و انسان دوست و غمخوار بیماران نیازمند بوده است. وی سرانجام در روز2 رمضان1367ق وفات یافت و نزدیک لسان الارض جنب مزار سید محمد تقی فقیه احمدآبادی مدفون شد.
یدالله تائب برخوردار ضمن مرثیه ای ماده تاریخ او را چنین گفته است:
بهر سال رحلتش از صدق برخوردار گفت:
کز صفا فتاح شد اندر جنان او با ادب
فرزند وی دکتر سید حسین فتاح متوفی 13 بهمن 1346ش در کنار مزار پدر به خاک سپرده شده است.