سید حسن عاملی خوراسکانی

سید حسن عاملی خوراسکانی

شهرت :

عاملی خوراسکانی
تاریخ وفات :
1362/02/01
مزار :
تکیه زنجانی
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار
فرزند سید عبدالحسین، از فرهنگیان و روزنامه نگار معاصر اصفهان، در سال1280ش در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. سید حسن تحصیلاتش را در علوم قدیمه انجام داد و برای ادامه تحصیل به همراه پدر به بیروت سفر کرد پدرش در کربلا فوت و همانجا به خاک سپرده شد و سید حسن به اصفهان بازگشت و در اداره فرهنگ استخدام شد. وی همچنین مدتی مأمور به خدمت در آموزش و پرورش تهران بود.
از فعالیتهای وی تأسیس روزنامه« بدیع اصفهان» بوده که در سال1320ش به صورت گاهنامه تا سال1351ش چاپ می شده است.
سید حسن عاملی در اردیبهشت 1362ش فوت و در تکیه زنجانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید عبدالحسین، از فرهنگیان و روزنامه نگار معاصر اصفهان، در سال1280ش در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. سید حسن تحصیلاتش را در علوم قدیمه انجام داد و برای ادامه تحصیل به همراه پدر به بیروت سفر کرد پدرش در کربلا فوت و همانجا به خاک سپرده شد و سید حسن به اصفهان بازگشت و در اداره فرهنگ استخدام شد. وی همچنین مدتی مأمور به خدمت در آموزش و پرورش تهران بود.
از فعالیتهای وی تأسیس روزنامه« بدیع اصفهان» بوده که در سال1320ش به صورت گاهنامه تا سال1351ش چاپ می شده است.
سید حسن عاملی در اردیبهشت 1362ش فوت و در تکیه زنجانی به خاک سپرده شد.