عبدالجواد

عبدالجواد

شهرت :

عبدالجواد
تاریخ وفات :
22/06/1317
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
عالم زاهد و از علمای گمنام، فرزند ملا محسن بن ملا عبدالصمد، از شرح زندگی و خدمات وی اطلاعی در دست نیست. وی در 22 جمادی-الثانی 1317ق فوت و نزدیک مزار پدرش در تکیة خواجویی به خاک سپرده شد.
متن سنگ مزارش چنین است: « هو الحی الذی لا یموت الحمدالله الذی لا یبقی الا وجهه ولا یدوم الا ملکه والصلاة والسلام علی اشرف الاولین و الآخرین محمد وآله اجمعین. وفات مرحمت و غفران پناه، جنت و رضوان آرامگاه آخوند ملا عبدالجواد بن آخوند ملا محسن بن ملا عبدالصمد طاب ثراهم و جعل الجنة مثواهم فی 22 جمادی الثانی1317».

مشروح زندگی نامه
عالم زاهد و از علمای گمنام، فرزند ملا محسن بن ملا عبدالصمد، از شرح زندگی و خدمات وی اطلاعی در دست نیست. وی در 22 جمادی الثانی 1317ق فوت و نزدیک مزار پدرش در تکیة خواجویی به خاک سپرده شد.
متن سنگ مزارش چنین است: « هو الحی الذی لا یموت الحمدالله الذی لا یبقی الا وجهه ولا یدوم الا ملکه والصلاة والسلام علی اشرف الاولین و الآخرین محمد وآله اجمعین. وفات مرحمت و غفران پناه، جنت و رضوان آرامگاه آخوند ملا عبدالجواد بن آخوند ملا محسن بن ملا عبدالصمد طاب ثراهم و جعل الجنة مثواهم فی 22 جمادی الثانی1317».