احمد عجمی

احمد عجمی

شهرت :

احمدکاشی طراح-عجمی
تاریخ وفات :
1352/01/01
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
طراح فرش
معروف به احمد کاشی طراح و مبتکر نقشه های فرش، در سال 1263ش ظاهراً در کاشان به دنیا آمد. وی پس از ازدواج با همسرش به نام صاحب، از کاشان به اصفهان مهاجرت نموده. متأسفانه از اساتید او اطلاعی در دست نیست.
وی از سال1285ش، اولین کارخانة قالی بافی را ایجاد نمود که در این کارخانه، با نصب دار قالی و تهیه و تولید مواد اولیه رنگرزی به صورت طبیعی، برای بیش از 500 نفر کارگر بافنده و رنگرز ایجاد اشتغال نمود.
او با علاقة خاص به هنر فرش بافی، توانست مبتکر نقشه های منحصر به فرد رنگ آمیزی اختصاصی شود. کلیة نقاشان و طراحانی که در این کارخانه فعال بودند، منحصراً در اختیار کارخانه او بودند و تمامی نقشه ها به نام (حاج احمد) ثبت می گردید که از آن جمله می توان به استاد احمد ارچنگ، استاد حاج رضا شاکری و استاد محمدحسین ولی اللهی اشاره کرد که همگی از سنین جوانی در کارخانة وی مشغول به کار بودند. از طرح های معروف او « نقشه های اسلیمی حاج احمد» شهرت جهانی داشته و هنوز هم این نقشه ها بنام «حاج احمد» در بازار معروف است.
از سال 1300ش، محصولات وی به کشورهای اروپایی و آمریکا، صادر و از همان سال، فرش حاج احمد معروفیت جهانی پیدا کرد. نمونه فرش های او هم اکنون در موزة ویکتوریا آلبرت لندن و همچنین موزه فرش ایران موجود است.
کارخانة حاج احمد، دارای دارهای قالی در ابعاد مختلف بود که بیشتر بافندگان آن را، بانوان تشکیل می دادند و مسئولیت سرکشی و کنترل آنها برعهده همسر وی بود. علاوه بر آن، حدود 200 دستگاه دار قالی در منازل اشخاصی دیگر توسط حاج احمد ایجاد گردید. کارخانة مذکور تا سال 1340ش فعال و دایر بود.
از خانوادة پرجمعیت وی، تنها حاج محمدعلی عجمی که از معتمدین بازار فرش به شمار می رود، راه پدر را ادامه داد.
وی سرانجام به سال 1353ش در سن 90سالگی فوت و در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
معروف به احمد کاشی طراح و مبتکر نقشه های فرش، در سال 1263ش ظاهراً در کاشان به دنیا آمد. وی پس از ازدواج با همسرش به نام صاحب، از کاشان به اصفهان مهاجرت نموده و در محلة حاج کرمعلی واقع در احمدآباد ساکن شد. متأسفانه از اساتید او اطلاعی در دست نیست.
وی از سال1285ش، اولین کارخانة قالی بافی را در جوار منزل مسکونی خود به صورت سنتی و در فضایی حدود 2000 متر مربع، ایجاد نمود که در این کارخانه، با نصب دار قالی و تهیه و تولید مواد اولیه رنگرزی به صورت طبیعی، برای بیش از 500 نفر کارگر بافنده و رنگرز ایجاد اشتغال نمود.
او با علاقة خاص به هنر فرش بافی، توانست مبتکر نقشه های منحصر به فرد رنگ آمیزی اختصاصی شود. کلیة نقاشان و طراحانی که در این کارخانه فعال بودند، منحصراً در اختیار کارخانه او بودند و تمامی نقشه ها به نام (حاج احمد) ثبت می گردید که از آن جمله می توان به استاد احمد ارچنگ، استاد حاج رضا شاکری و استاد محمدحسین ولی اللهی اشاره کرد که همگی از سنین جوانی در کارخانة وی مشغول به کار بودند. از طرح های معروف او « نقشه های اسلیمی حاج احمد» شهرت جهانی داشته و هنوز هم این نقشه ها بنام «حاج احمد» در بازار معروف است.
از سال 1300ش، محصولات وی به کشورهای اروپایی و آمریکا، صادر و از همان سال، فرش حاج احمد معروفیت جهانی پیدا کرد. نمونه فرش های او هم اکنون در موزة ویکتوریا آلبرت لندن و همچنین موزه فرش ایران موجود است.
کارخانة حاج احمد، دارای دارهای قالی در ابعاد مختلف بود که بیشتر بافندگان آن را، بانوان تشکیل می دادند و مسئولیت سرکشی و کنترل آنها برعهده همسر وی بود. علاوه بر آن، حدود 200 دستگاه دار قالی در منازل اشخاصی دیگر توسط حاج احمد ایجاد گردید. کارخانة مذکور تا سال 1340ش فعال و دایر بود.
از خانوادة پرجمعیت وی، تنها حاج محمدعلی عجمی که از معتمدین بازار فرش به شمار می رود، راه پدر را ادامه داد.
وی سرانجام به سال 1353ش در سن 90سالگی فوت و در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.