میرزا علی اکبر علی اکبریان

میرزا علی اکبر علی اکبریان

شهرت :

حکیم-علی اکبریان
تاریخ وفات :
1/09/1293
مزار :
تکیه خادم الشریعه
زمینه فعالیت :
طبیب,خوشنویس,ادیب
طبیب حاذق، حافظ قرآن کریم و ادیب خوشنویس، معروف به حاج میرزا علی اکبر حکیم، در سال1221ق در محلة بیدآباد اصفهان چشم به جهان گشود. از آثار خط وی کتابت قرآن کریم است که در سال1262ق شروع نمود و در روز چهارشنبه اول شعبان 1266ق به پایان رساند.
میرزا علی اکبر که به امر طبابت مشغول بوده، شاگردانی را نیز تربیت نموده که از آن جمله است سید اسدالله پناهنده، (فوت دوشنبه4 دی 1351ش /18 ذیقعده1392ق مدفون در تکیة خادم الشریعه) طبیب و داروشناس بزرگ معاصر بوده که در کنار مسجد بیدآباد در خیابان مسجد سید داروخانه داشته است.
علی اکبریان در تمام سالهای زندگی به طبابت، درمان، نشر قرآن مجید پرداخته و در سن 72 سالگی در روز پنج شنبه اول رمضان1293ق در محلة بیدآباد فوت و در تکیة خادم الشریعه در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
طبیب حاذق، حافظ قرآن کریم و ادیب خوشنویس، معروف به حاج میرزا علی اکبر حکیم، در سال1221ق در محلة بیدآباد اصفهان چشم به جهان گشود. از آثار خط وی کتابت قرآن کریم است که در سال1262ق شروع نمود و در روز چهارشنبه اول شعبان 1266ق به پایان رساند.
میرزا علی اکبر که به امر طبابت مشغول بوده، شاگردانی را نیز تربیت نموده که از آن جمله است سید اسدالله پناهنده، (فوت دوشنبه4 دی 1351ش /18 ذیقعده1392ق مدفون در تکیة خادم الشریعه) طبیب و داروشناس بزرگ معاصر بوده که در کنار مسجد بیدآباد در خیابان مسجد سید داروخانه داشته است.
علی اکبریان در تمام سالهای زندگی به طبابت، درمان، نشر قرآن مجید پرداخته و در سن 72 سالگی در روز پنج شنبه اول رمضان1293ق در محلة بیدآباد فوت و در تکیة خادم الشریعه در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی، میرزا داود علی اکبریان نیز از حافظان قرآن و فرزند میرزا داود، حاج میرزا احمدعلی اکبریان ملقب به فرشی بوده که هر دو پس از فوت در کنار پدر و جدش به خاک سپرده شده است.