سیدمحمدباقر عمادالواعظین

سیدمحمدباقر عمادالواعظین

شهرت :

سیدمحمدباقر عمادالواعظین
تاریخ وفات :
1343/01/08
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند عالم فاضل سید حبیب الله، از وعاظ معروف اصفهان بوده در سن جوانی در 8 فروردین 1343ش وفات کرده، نزدیک مزار پدرش به خاک سپرده شد
مشروح زندگی نامه
فرزند عالم فاضل سید حبیب الله، ملقب به عمادالواعظین بن سید محمد باقر، از واعظان محترم اصفهان بود. پدرش متوفى 19 شعبان 1352ق و مدفون در تکیة بروجردی است.
سید محمد باقر از علما و واعظان معروف اصفهان بود و در سن جوانى دار فانى را وداع نمود. صغیر اصفهانى اشعارى در سوگ او سروده که بر سنگ مزارش حک شده است.
وی در سیزدهم ذى القعده سال 1383ق /8 فروردین 1343ش از دنیا رفت و پیکرش در سمت شرقى تکیة بروجردی نزدیک مزار پدرش به خاک سپرده شد.
اشعار متن سنگ مزار وى چنین است:
زهجران عمادالواعظین دل مبتلا باشد
بلى فقدان یاران بهر یاران ابتلا باشد
زهى سید محمدباقر واعظ که پندارى
نواى دل نوازش دایم اندر گوش ما باشد
دریغ آن سید عالى نسب کز دیده غایب شد
ولى در لوح دل تصویر سیمایش به جا باشد
دل خلقى ز داغش لاله سان شد داغ دار اما
چه بتوان کرد باید بنده راضى بر قضا باشد
بهشتى گشت و رفت آرى بهشتى مى شود آن کس
که عمرى ذاکر ذکر شهید کربلا باشد
غرض رفت و «صغیر»ش خواست تاریخش کند انشاء
که حق از آشنا بر عهدة هر آشنا باشد
یکى آمد به جمع و گفت شمسى بهر تاریخش
عماد اندر جنان مهمان شاه نینوا باشد