شیخ محمدحسن فاضل نجف آبادی

شیخ محمدحسن فاضل نجف آبادی

شهرت :

فاضل نجف ­آبادی
تاریخ وفات :
1319/09/01
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند حاج ملا محمد بن ملا عبدالرحیم نجف آبادی از علمای فاضل بوده است. وی پس از تحصیلات خود در مدرسة نیم آورد اصفهان به نجف آباد رفت و گوشه گیری اختیار کرد و در آذر 1319ش فوت و در تکیة ملک( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند حاج ملا محمد بن ملا عبدالرحیم نجف آبادی از علمای فاضل بوده است. وی پس از تحصیلات خود در مدرسة نیم آورد اصفهان به نجف آباد رفت و گوشه گیری اختیار کرد و در آذر 1319ش فوت و در تکیة ملک( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.