شیخ قاسم

شیخ قاسم

شهرت :

شیخ قاسم
تاریخ وفات :
1/01/1145
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
از علمای زاهد در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. وی در سال 1145ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از علمای زاهد در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. وی در سال 1145ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد. اشعار خادم اصفهانی در مرثیه وفات وی بر سنگ مرمری مزارش حک شده است:
از دهر چو شیخ قاسم زهد شعار/بگرفت ز امر حق به فردوس قرار
تاریخ وفات او رقم زد خادم/آسود ز عفو قاسم جنت و نار