شیخ علی فقیه فریدنی

شیخ علی فقیه فریدنی

شهرت :

فقیه فریدنی
تاریخ وفات :
3/12/1373
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل کامل، از مدرسین مدرسه جده کوچک اصفهان در حدود سال 1298ق در فریدن متولد شد. پدرش ملا محمد باقر بن محمد حسین تیرانی کرونی فریدنی بود. شیخ علی ابتدا از محضر ملا صالح فریدنی استفاده کرد و سپس از درس مدرسان بزرگ اصفهان در فقه و اصول و حکمت و کلام بهره برد. برخی از اساتید او عبارتند از سید محمد باقر درچه ای؛ سید محمد مدرس نجف آبادی؛ آخوند ملا محمد کاشانی؛ حکیم جهانگیرخان قشقائی؛ شیخ اسدالله قمشه ای؛ شیخ محمد تقی آقانجفی و آخوند ملا عبدالکریم گزی.
همچنین ایشان در مدرسة مریم بیگم از محضر حاج آقا حسین علوی نجفی خوانساری استفاده نموده است.
به نوشتة محمد ابراهیم جواهری:« شیخ علی در مدرسة جده کوچک ساکن بود و سطوح فقه و اصول و منطق و حکمت، از جمله کتاب های « شرح لمعه »، « قوانین الاصول »، « فرائد »، « متاجر »، « فصول »، « شرح تجرید » و « شرح منظومه» را تدریس می نمود. وی ریاست دادگاه تحقیق اوقاف را برعهده داشت. صبح تا ظهر به ادارة اوقاف می رفت و بعد از ظهرها در حجرة مدرسه اقامت می نمود و شب ها به خانه اش واقع در آب بخشان (فلکه شهدا) می رفت. وی مردی قانع بود. اهل مسجد و منبر نبود؛ مختصر ملک زراعتی در فریدن داشت که از آن راه اعاشه می نمود».
فقیه فریدنی در سه شنبه 3 ذی الحجه 1373ق وفات کرد و در تکیة گلزار مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل کامل، از مدرسین مدرسه جده کوچک اصفهان در حدود سال 1298ق در فریدن متولد شد. پدرش ملا محمد باقر بن محمد حسین تیرانی کرونی فریدنی بود. شیخ علی ابتدا از محضر ملا صالح فریدنی استفاده کرد و سپس از درس مدرسان بزرگ اصفهان در فقه و اصول و حکمت و کلام بهره برد. برخی از اساتید او عبارتند از سید محمد باقر درچه ای؛ سید محمد مدرس نجف آبادی؛ آخوند ملا محمد کاشانی؛ حکیم جهانگیرخان قشقائی؛ شیخ اسدالله قمشه ای؛ شیخ محمد تقی آقانجفی و آخوند ملا عبدالکریم گزی.
همچنین ایشان در مدرسة مریم بیگم از محضر حاج آقا حسین علوی نجفی خوانساری استفاده نموده است.
به نوشتة محمد ابراهیم جواهری:« شیخ علی در مدرسة جده کوچک ساکن بود و سطوح فقه و اصول و منطق و حکمت، از جمله کتاب های « شرح لمعه »، « قوانین الاصول »، « فرائد »، « متاجر »، « فصول »، « شرح تجرید » و « شرح منظومه» را تدریس می نمود. وی ریاست دادگاه تحقیق اوقاف را برعهده داشت. صبح تا ظهر به ادارة اوقاف می رفت و بعد از ظهرها در حجرة مدرسه اقامت می نمود و شب ها به خانه اش واقع در آب بخشان (فلکه شهدا) می رفت. وی مردی قانع بود. اهل مسجد و منبر نبود؛ مختصر ملک زراعتی در فریدن داشت که از آن راه اعاشه می نمود».
از شاگردان دیگر او سید محمد علی مبارکه ای است. ایشان در کتاب «تاریخ ایران و اصفهان» ضمن بیان مدرسان مدرسه جده کوچک می نویسد: « و دیگر شیخ علی فقیه فریدنی که «حاشیه ملا عبدالله» و قدری از «معالم» را در خدمتش خواندم و وجود این شخص در نزد من اکنون از اشخاص ذی قیمت است چه آن که از تظاهرات غیر واقعیه و دام های عوامانه منزه است».
فقیه فریدنی در سه شنبه 3 ذی الحجه 1373ق وفات کرد و در تکیة گلزار مدفون گردید.
فرزند شیخ علی به نام حسین فرشید، روزنامه نگار بوده است و روزنامة «دنیای امروز» از آثار وی است.