حسن فلاحیان سیچانی

حسن فلاحیان سیچانی

شهرت :

سیچانی
تاریخ وفات :
1357/01/01
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
شاعر,ادیب
فرزند حسین، ادیب شاعر، متخلص به « فلاحی» در سال 1309ش در اصفهان به دنیا آمد. پس از طى تحصیلات ابتدایى در کارخانة سیمان اصفهان به خدمت مشغول شد. وى طبع شعر روانى داشت و خود را از ارادتمندان آستان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام مى دانست و اغلب اشعار او در مراثى اهلبیت عصمت و طهارت بوده است. اشعار او تحت عنوان « سپهر حقیقت» در محرم 1392/1350ش توسط چاپ مشتاقى انتشار یافت.
از آن رو که وی از طبع شعر متوسطى برخوردار بوده و در مجامع ادبى و انجمنها چندان شرکت نمى کرده است، نامش در هیچ تذکرهاى ذکر نشده است.
وى در سال 1357ش همزمان با ایام انقلاب اسلامى وفات یافت و در قبرستان پشت مصلى مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند حسین، ادیب شاعر، متخلص به « فلاحی» در سال 1309ش در اصفهان به دنیا آمد. پس از طى تحصیلات ابتدایى در کارخانة سیمان اصفهان به خدمت مشغول شد. وى طبع شعر روانى داشت و خود را از ارادتمندان آستان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام مى دانست و اغلب اشعار او در مراثى اهلبیت عصمت و طهارت بوده است. اشعار او تحت عنوان « سپهر حقیقت» در محرم 1392/1350ش توسط چاپ مشتاقى انتشار یافت.
از آن رو که وی از طبع شعر متوسطى برخوردار بوده و در مجامع ادبى و انجمنها چندان شرکت نمى کرده است، نامش در هیچ تذکرهاى ذکر نشده است.
وى در سال 1357ش همزمان با ایام انقلاب اسلامى وفات یافت و در قبرستان پشت مصلى مدفون گردید.