ملا محمد قالی باف

ملا محمد قالی باف

شهرت :

قالی باف
تاریخ وفات :
1/12/1249
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
فرزند آخوند ملا علی. پدر و پسر هر دو عالم و فاضل بوده و ملا محمد در ذی الحجة سال 1249ق فوت و در تخت فولاد مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند آخوند ملا علی. پدر و پسر هر دو عالم و فاضل بوده و ملا محمد در ذی الحجة سال 1249ق فوت و در تخت فولاد مدفون گردید.