حسنعلی قاهری

حسنعلی قاهری

شهرت :

نظام ­الاسلام-قاهری
تاریخ وفات :
1335/08/20
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
مدرس
فرزند ملا صادق از خدمتگزاران فرهنگ در نجف آباد و ملقب به « نظام الاسلام» در سال 1255ش در نجف آباد متولد شد.وی دارای تحصیلات قدیمه بوده و در تاریخ ایران باستان اطلاعاتی داشته است. نظام الاسلام در سال1298ش وارد خدمت فرهنگ شد. وی بنیانگذار معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه از طرف ادارة معارف آموزش و پرورش استان اصفهان و مدیر مدرسة شماره 14 ایالتی و شماره یک نجف آباد از جمله دبیرستان دهقان نجف آباد بوده است. حسنعلی نظام الاسلام همچنین از روحانیون سرشناس و شجاع و مبارز در مقابل استبداد بود که همراه برادرانش مدت چهل سال به خدمات فرهنگی در نجف آباد مشغول بوده است. از اقدامات فرهنگی او تهیه زمین برای دبستان دهقان، تأسیس یک باب دبستان دخترانه و دبیرستان دهقان نجف آباد بوده است که با توجه به مشکلاتی که برای ساختمان این آموزشگاهها در محل پیش آمده، این خدمت فرهنگی او قابل توجه بوده است.
وی در 20 آبان 1335ش فوت و در تکیة خلیلیان به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا صادق از خدمتگزاران فرهنگ در نجف آباد و ملقب به « نظام الاسلام» در سال 1255ش در نجف آباد متولد شد.وی دارای تحصیلات قدیمه بوده و در تاریخ ایران باستان اطلاعاتی داشته است. نظام الاسلام در سال1298ش وارد خدمت فرهنگ شد. وی بنیانگذار معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه از طرف ادارة معارف آموزش و پرورش استان اصفهان و مدیر مدرسة شماره 14 ایالتی و شماره یک نجف آباد از جمله دبیرستان دهقان نجف آباد بوده است. حسنعلی نظام الاسلام همچنین از روحانیون سرشناس و شجاع و مبارز در مقابل استبداد بود که همراه برادرانش مدت چهل سال به خدمات فرهنگی در نجف آباد مشغول بوده است. از اقدامات فرهنگی او تهیه زمین برای دبستان دهقان، تأسیس یک باب دبستان دخترانه و دبیرستان دهقان نجف آباد بوده است که با توجه به مشکلاتی که برای ساختمان این آموزشگاهها در محل پیش آمده، این خدمت فرهنگی او قابل توجه بوده است.
وی در 20 آبان 1335ش فوت و در تکیة خلیلیان به خاک سپرده شد.