میرزامهدی قدسی

میرزامهدی قدسی

شهرت :

میرزامهدی قدسی
تاریخ وفات :
1346/10/11
مزار :
تکیه تویسرکانی
زمینه فعالیت :
خوشنویس
فرزند میرزا محمدعلی خوشنویس اصفهانی، متولد 1299ق،خوشنویس هنرمند معاصر، آگاه به علم تجوید، از خوشنویسان قرآن مجید و کتب دیگر است. کار کتابت متون مذهبی را عبادت می دانست. مدتی در مدرسه قدسیه به تدریس پرداخت. وی در 11 دی ماه1346ش از دنیا رفت
مشروح زندگی نامه
خوشنویس هنرمند معاصر کوچکترین پسر میرزا محمدعلی خوشنویس اصفهانی در روز3 ذی حجه 1299ق در اصفهان به دنیا آمد. او از علم تجوید آگاهی کامل داشت و به لحاظ ممارست در نوشتن قرآن کریم، اغلب سوره های قرآن را از حفظ داشت. وی نزد پدر و دیگر برادرانش خوشنویسی خط نسخ را فراگرفت و در زمان زندگی جز خط نسخ، خط دیگری ننوشت. او نمونة عالی استغنا و بلندطبعی و ایمان و اعتقاد محکم به مبانی مذهبی بود. کار کتابت متون مذهبی را عبادت می دانست و بدین خاطر کار آزاد را بر شغل رسمی ترجیح می داد. وی مدتی در مدرسة قدسیه تدریس کرد؛ اما از آن شغل کناره گرفت و به سقط فروشی در نزدیک مدرسة نیم آورد پرداخت.
او در طول مدت عمر چندین کتاب را به خط خود کتابت کرد که از آن جمله می توان به این کتاب ها اشاره کرد: 1. « رساله صیغ العقود و اصول دین» از آخوند ملا عبدالکریم گزی که در سال 1335ق کتابت شده است، 2. «شرح النظام» نوشته نظام الدین حسن نیشابوری قمی که با تصحیح استاد سید محمدعلی روضاتی به چاپ رسیده است، 3. « الشموس الطالعه» در شرح زیارت جامعه از میرزا محمد طبیب زاده، 4.« روضات الجنات» فی الادعیه و الزیارات که در سال 1339ق بر حسب اشاره حاج میرزا عباسعلی ظریف خوانساری به چاپ رسیده است.
میرزا مهدی قدسی در سلخ رمضان 1387ق/ 11 دی 1346ش از دنیا رفت و در تکیة تویسرکانی در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد و از او تنها چهار دختر برجای ماند.
میرزا حبیب الله نیر در مرثیه وفات او قطعه ای سروده است که ماده تاریخ آن چنین است:
نیر محزون که جویا شد ز سال رحلتش/یافت الهام از روان پاک آن مینوروان
سال شمسی را سپس گفتا ز آلام اجل/میرزا مهدی قدسی شد روان سوی جنان