شیخ محمدباقر قزوینی

شیخ محمدباقر قزوینی

شهرت :

شیخ محمدباقر قزوینی
تاریخ وفات :
1325/01/13
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل و ریاضی دان. وی در قزوین به دنیا آمد. به شوق تحصیل علوم دینی به تنهایی عازم اصفهان شد و در این شهر نزد استادان بزرگ زمان تحصیل کرد و به مراتبی از علم و کمال دست یافت.
استادان ایشان عبارت بوده اند از: آخوند ملا محمد کاشانی؛ آخوند ملا حسین فشارکى؛ سید محمد باقر درچه اى و جهانگیرخان قشقایی.
قزوینی عالمی زاهد و وارسته بود و با بزرگانی چون حاج آقا رحیم ارباب رفاقت داشت. وی در حجره ای در مدرسة نیم آورد ساکن بود و به تدریس مقدمات و ریاضیات و نجوم اشتغال داشت.
شیخ محمدباقر در 28 ربیع الثانى 1365ق/13 فروردین1325ش وفات یافت و در تکیة ملک( گلستان شهدا) مدفون شد .

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل و ریاضی دان. وی در قزوین به دنیا آمد. به شوق تحصیل علوم دینی به تنهایی عازم اصفهان شد و در این شهر نزد استادان بزرگ زمان تحصیل کرد و به مراتبی از علم و کمال دست یافت.
استادان ایشان عبارت بوده اند از: آخوند ملا محمد کاشانی؛ آخوند ملا حسین فشارکى؛ سید محمد باقر درچه اى و جهانگیرخان قشقایی.
قزوینی عالمی زاهد و وارسته بود و با بزرگانی چون حاج آقا رحیم ارباب رفاقت داشت. وی در حجره ای در مدرسة نیم آورد ساکن بود و به تدریس مقدمات و ریاضیات و نجوم اشتغال داشت.
از شاگردان وی بزرگانی همچون سید ابوالحسن اصفهانی؛ سید محمدحسین آیت میردامادی؛ سید جعفر میردامادی؛ سید مرتضی موحد ابطحی؛ سید محمدعلی موحد ابطحی؛ سید حسن احمدی علون آبادی؛ شیخ حیدرعلی محقق؛ حاج آقا یحیی فقیه ایمانی وابوالقاسم رفیعی مهرآبادی را می توان نام برد.
شیخ محمدباقر در 28 ربیع الثانى 1365ق/13 فروردین1325ش وفات یافت و در تکیة ملک( گلستان شهدا) مدفون شد .
وی داماد میرزا محمدعلی قاری خوشنویس بود و حاصل این پیوند دو فرزند پسر و دختر بود. شیخ محمدعلی فقیهی قزوینی فرزند ارشد او در سال 1284ش در اصفهان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در اصفهان انجام داد و در جوانی به قم مهاجرت نمود و از درس استادان بزرگ آن حوزه بهره مند گردید. فقیهی به درجة اجتهاد نایل گشته بود ولی بنا به عللی حوزه را رها کرده، به تهران رفت و سال ها در بانک ملی و سپس بانک مرکزی به کار پرداخت. وی پس از بازنشستگی به مطالعات علمی روی آورد و به تدریس فلسفه و معارف اسلامی در منزل و مسجد محل سکونت خود پرداخت.
شیخ محمدعلی در بهمن 1378ش در تهران وفات کرد بنا به وصیت خود در باغ رضوان قم مدفون گردید.
محمد فقیهی قزوینی، شاعر و مدیر چاپخانة فقیهی اصفهان نیز فرزند شیخ محمد باقر از همسری دیگر بود که در سال 1387ش از دنیا رفت.