حاج آقا کوچک قمشه ای

حاج آقا کوچک قمشه ای

شهرت :

حاج آقا کوچک قمشه­ ای
تاریخ وفات :
10/01/1297
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عارف
وی ظاهراً از مریدان یا برادران طریق حاج محمد صادق تخت فولادى بوده و پس از وفات در روز عاشورای سال1297ق، در پشت قبر تخت فولادی بدون فاصله مدفون گردیده است.
بر سنگ مزار نفیس و مرمرین او در 15 سطر که نخستین بخش سطر اول آیة 58 از سورة فرقان به خط ثلث و مابقی سطوح 14بیت شعر مرثیه از میرزا محمد حسن خلیفه سلطانی متخلص به «مفتون» به خط نستعلیق نقش بسته است

مشروح زندگی نامه
وی ظاهراً از مریدان یا برادران طریق حاج محمد صادق تخت فولادى بوده و پس از وفات در روز عاشورای سال1297ق، در پشت قبر تخت فولادی بدون فاصله مدفون گردیده است.
بر سنگ مزار نفیس و مرمرین او در 15 سطر که نخستین بخش سطر اول آیة 58 از سورة فرقان به خط ثلث و مابقی سطوح 14بیت شعر مرثیه از میرزا محمد حسن خلیفه سلطانی متخلص به «مفتون» به خط نستعلیق نقش بسته است:
چرخ را تا کى دوار و ارض را تا کى قرار؟/اى زمین اى آسمان یک دم سکون، لختى دوار
از سکونت اى زمین تا کى مرا خواهى نژند/وز دوارت اى فلک تا کى مرا دارى نزار؟
اى زمین از جور تو تا چند نالم رعدسان ؟/اى فلک از دور تو تا چند گریم زار زار؟
اى سرشک از دیده جارى شو که کار از دست رفت /اى جگر خون شو که جز خون جگر ناید به کار
در عزاى حاجى آقا کوچک آن[...] زمان/شاید ار گردد همه چشم خلایق اشک بار
اندر این ماتم نشاید زیست چون[...]/اى جگر خون شو مرا اى دیده از غم خون ببار
اهل عرفان را پدر مرده است در این واقعه /باید اندر بر سیه پوشند تا روز شمار
او به زیر خاک و ما یاران او بالاى خاک /اى زمین زیر و زبر شو اى فلک تا کى مدار
چون خزان شد گلشن اهل سلوک اى کاش هیچ /گل نمى رویید دیگر وا نمى آمد بهار
چون فضاى عالم ناسوت جایى بود تنگ /زد قدم در عالم لاهوت قرب کردگار
چون فضاى عرصه آفاق جاى زیست نیست /خیمه زد اندر جوار خواجه دلدل سوار
روح پاکش طایر باغ جنان بد لاجرم /زین قفس پرواز کرد و ساخت در جنت قرار
بود از جان چون محب خامس آل عبا/عاشر شهر محرم کرد بر وى جان نثار
بهر تاریخ وفاتش کلک «مفتون» زد رقم /« زبدة آل سلوک اندر جنان شد رستگار»